3
Dịch Vụ Tư Vấn
0904.445.449
(Hotline 24/7)
024.3795.7776
(Hotline Văn Phòng)
Nhắn Tin Zalo
(Hỗ Trợ 24/7)

Xin gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Xin gia hạn giấy chứng nhận đầu tư, là thủ tục bắt buộc khi dự án đầu tư hết thời giạn hoạt động. Khi đó nhà đầu tư cần làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, trong trường hợp này là gia hạn giấy chứng nhận đầu tư.

Hồ sơ xin gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

1. Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (mẫu I-6 nếu đã đăng ký lại; mẫu I-13 nếu chưa đăng ký lại. Nhà đầu tư tham khảo hướng dẫn cách ghi các mẫu văn bản trên tại phụ lục IV-1 củaQuyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

 • Lưu ý: Doanh nghiệp bắt buộc phải đăng ký lại để có thể gia hạn thời gian hoạt động.

2. Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp về việc thay đổi của:

 • Chủ sở hữu Công ty (đối với Công ty TNHH 1 thành viên);
 • Hội đồng thành viên Công ty (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên);
 • Đại Hội đồng cổ đông (đối với Công ty Cổ phần);
 • Các Bên tham gia Hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với dự án hoạt động dưới hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh).

* Lưu ý: Quyết định và Biên bản họp phải ghi rõ nội dung được điều chỉnh trong Điều lệ Công ty.

3. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư.

4. Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp.

 • Trường hợp doanh nghiệp đăng ký lại đồng thời với việc gia hạn thời gian hoạt động : Doanh nghiệp phải nộp Dự thảo Điều lệ phù hợp loại hình doanh nghiệp dự định đăng ký. Nội dung điều lệ phải đầy đủ nội dung theo Điều 22 Luật Doanh nghiệp.

5. Bản giải trình lý do điều chỉnh; những thay đổi so với dự án đang triển khai (đối với dự án thuộc diện thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư – Điều 52 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006)

6. Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án

7. Báo cáo về thương nhân mua hàng nhập khẩu theo quy định tại Khoản 2-Mục III của Thông tư số 05/2008/TT-BCT ngày 14 tháng 04 năm 2008 của Bộ Công thương về sửa đổi, bổ sung Thông tư 09/2007/TT-BTMngày 17 tháng 7 năm 2007. (chỉ yêu cầu đối với doanh nghiệp đã có chức năng thực hiện quyền nhập khẩu mà không thực hiện quyền phân phối hàng hóa).

Xin gia hạn giấy chứng nhận đầu tư tại oceanlaw

Cách đăng ký xin gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

 • Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo phần trên, Doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký đầu tư nộp hồ sơ tại bàn tiếp nhận, chuyên viên nhận hồ sơ của Phòng Đăng ký đầu tư kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên tiếp nhận sẽ nhận hồ sơ vào và cấp giấy Biên nhận cho doanh nghiệp.
 • Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký đầu tư để nhận kết quả giải quyết hồ sơ.

Lưu ý khi xin gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

 • Trong trường hợp, Nhà đầu tư ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác làm thủ tục đầu tư thì khi nộp hồ sơ tại Sở KHĐT phải xuất trình Giấy Căn cước công dân/hộ chiếu/Chứng thực cá nhân hợp pháp và Văn bản ủy quyền.
 • Các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt và có xác nhận của tổ chức có chức năng dịch thuật.

Cơ quan thực hiện thủ tục xin gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố.
 • Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: không có.
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Cơ quan phối hợp (nếu có): các bộ ngành, cơ quan có liên quan.

Thời gian gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Thời gian xem xét, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ:

 • 15 ngày làm việc nếu dự án đầu tư thuộc diện đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
 • 30 – 45 ngày làm việc nếu dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Quý cách cần xin gia hạn giấy chứng nhận đầu tư, hãy liên hệ với Oceanlaw. Chúng tôi sẽ giúp bạn hoàn tất việc đăng ký gian hạn trong thời gian sớm nhất!

5/5 (1 Review)
© 2016 . Thiết kế Website bởi OCEANLAW.