Thông báo sử dụng mẫu dấu chi nhánh doanh nghiệp

Thông báo sử dụng mẫu dấu chi nhánh doanh nghiệp Oceanlaw là đơn vị tư vấn chuyên cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp cho cá nhân, tổ chức. Hôm nay Oceanlaw tư vấn về trình tự thủ tục cần thiết để thực hiện việc thông báo sử dụng mấu dấu của chi nhánh theo quy định của pháp luật. Thông báo mẫu con...

Thủ tục khi thay đổi con dấu công ty

Thủ tục khi thay đổi con dấu công ty Khi doanh nghiệp làm mất con dấu, hỏng hóc hoặc do thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ dẫn tới phải thay đổi con dấu. Oceanlaw có thể giúp bạn hoàn tất thủ tục thay đổi con dấu công ty, cung cấp hồ sơ và đại diện khách hàng giao dịch với cơ...

Thay đổi con dấu công ty

Thay đổi con dấu công ty Trường hợp cần thay đổi con dấu công ty Thay đổi tên công ty Thay đổi mã số thuế doanh nghiệp Thay đổi địa chỉ công ty khác quận Thay đổi hình thức con dấu Thay đổi dấu do hỏng, mòn méo, không còn giá trị sử dụng Thủ tục thay đổi con dấu công...

© 2016 . Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449