Thủ tục thành lập công ty tại Bắc Ninh

Thủ tục thành lập công ty tại bắc ninh – Việc lựa chọn loại hình Công ty trước khi bắt đầu công việc kinh doanh là rất quan trọng, nó có ảnh hưởng không nhỏ tới sự tồn tại và phát triển của Công ty. Do vậy đòi hỏi các thương nhân khi bắt đầu khởi nghiệp phải nghiên cứu, lựa chọn một môi hình Công ty sao cho phù hợp với lĩnh vực, quy mô kinh doanh của mình.

Công ty Oceanlaw cung cấp dịch vụ thành lập Công ty tại Bắc Ninh giúp bạn. Hãy để Oceanlaw giúp bạn điều đó, với nhiều năm kinh nghiệm và thành lập nhiều công ty tại thành phố Bắc Ninh, Chúng tôi bảo đảm đem đến cho Quý khách hàng gói dịch vụ pháp lý tốt nhất.

Căn cứ pháp lý của thủ tục

– Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2006.
– Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 21/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh; Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.
– Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.
– Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh; Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
– Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

HOTLINE: 0904 445 449 – 024 3795 7776

Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty tại Bắc Ninh

–  Đơn đề nghị thành lập công ty;
–  Danh sách thành viên/ cổ đông công ty;
–  Dự thảo điều lệ công ty;
–  Giấy tờ chứng minh nhân thân của người đại diện theo pháp luật/ thành viên/ cổ đông công ty.

Dịch vụ tư vấn thành lập Công ty tại Bắc Ninh của Công ty luật Oceanlaw bao gồm:

 • Tư vấn lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức của Công ty.
 • Tư vấn về lựa chọn tên, trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh của Công ty.
 • Tư vấn về cơ cấu góp vốn trong Công ty.
 • Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành của Công ty.
 • Tư vấn mối quan hệ giữa các chức danh quản lý.
 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông.
 • Tư vấn thủ tục thành lập công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty liên doanh…
 • Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh.

Dịch vụ ưu đãi khi thành lập công ty tại Oceanlaw

 • Tư vấn hoàn thiện hồ sơ nội bộ của Công ty sau khi thành lập Công ty.
 • Tư vấn cho Công ty cần phải tiến hành các thủ tục pháp lý gì sau khi thành lập Công ty.
 • Cung cấp Văn bản pháp Luật trong lĩnh vực hoạt động cho các Công ty sau thành lập.
CAM KẾT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ LIÊN HỆ 0904 445 449 – Contact@oceanlaw.vn
© 2016 . Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449