Thủ tục tạm dừng kinh doanh công ty TNHH

Thủ tục tạm dừng kinh doanh công ty TNHH – Trong quá trình hoạt động mỗi doanh nghiệp có một lý do khác nhau để tạm dừng kinh doanh khách quan, chủ quan. Tạm dừng kinh doanh để doanh nghiệp để sắp xếp và tổ chức lại bộ máy doanh nghiệp, tìm hướng đi mới… Nếu bạn đang thắc mắc về vấn đề tạm dừng kinh doanh, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn nhanh nhất.

Công ty TNHH có quyền tạm dừng kinh doanh phải thông báo chi cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế bằng văn bản chậm nhất là 15 ngày trước khi tạm dừng kinh doanh.

Trong thông báo tạm ngừng kinh doanh phải kèm theo quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, Quyết định chủ sở hữu đối với công ty tnhh 1 thành viên, đại hội cổ đông đối với công ty cổ phần và thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

thủ tục tạm dừng kinh doanh công ty tnhh

” Phòng Đăng ký kinh doanh nhận hồ sơ và ghi vào sổ theo dõi .”

Yêu cầu thực hiện trong thời hạn tạm ngừng kinh doanh :

  • Doanh nghệp phải hoàn thành nghĩa vụ đối với cơ quan thuế.
  • Thanh toán khoản nợ, hoàn thành hợp đồng đã ký kết với khách hàng, người lao động.
  • Hoặc chủ doanh nghiệp và người lao động có thỏa thuận khác.

Thủ tục thông báo tạm dừng kinh doanh công ty tnhh bao gồm :

Theo Khoản 1 Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2005 và hướng dẫn cụ thể tại Điều 43 của Nghị định 88/2006/NĐ-CP.

  • Tên, địa chỉ trụ sở doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • Ngành , nghề kinh doanh.
  • Thời gian tạm ngừng kinh doanh và kết thúc. Thời gian tạm ngừng không quá 1 năm.
  • Sau khi hết thời gian thông báo mà doanh nghiệp vẫn chưa hoạt động trở lại phải tiến hành thông báo tiếp cho cơ quan đăng ký kinh doanh, tổng thời gian tạm ngừng không quá 02 năm.
  • Nguyên nhân, lý do tạm ngừng hoạt động kinh doanh.
  • Họ tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật.
  • Quyết định biên bản họp hội đồng thành viên đối với công ty tnhh 2 thành viên và Quyết định tạm ngừng kinh doanh đối với công ty tnhh 1 thành viên.

Sau khi nhận được thông báo tạm ngừng đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế và phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc tạm ngừng đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp.

Trên đây là sự tư vấn tạm ngừng kinh doanh công ty tnhh của Oceanlaw, khách hàng có nhu cầu liên hệ theo hotline 0965 15 13 11.

0/5 (0 Reviews)
© 2017 . Thiết kế Website bởi OCEANLAW.
0904 445 449