Thỏa thuận góp vốn thành lập công ty cổ phần

Thỏa thuận về vốn là thỏa thuận quan trọng nhất trong hợp đồng thành lập công ty, dó đó còn có thể sử dụng tên gọi khác cho hợp đồng này là “hợp đồng góp vốn thành lập công ty”. Việc góp vốn thành lập công ty cổ phần là hành vi tạo dựng cơ sở vật chất để công ty có thể hoạt động, vì ngay cả khi công ty chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để hoạt động theo mục tiêu của các nhà đầu tư thì công ty đã cần phải có những khoản vốn nhất định để chuẩn bị cho quá trình hoạt động của công ty sau này. Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, góp vốn là việc đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu chung của công ty. Các loại tài sản góp vốn có thể là “tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kĩ thuật, các tài sản khác ghi trong Điều lệ công ty do thành viên góp để tạo thành vốn công ty”

Khi thành lập công ty cổ phần, phần vốn góp của các thành viên được ghi nhận thông qua biên bản góp vốn. Đây là chứng thực quan trọng trong thỏa thuận góp vốn khi thành lập công ty cổ phần.  

>> Vốn pháp định khi thành lập công ty cổ phần

Biên bản thỏa thuận góp vốn là gì?

Biên bản thỏa thuận góp vốn là văn bản ghi nhận số vốn (Tài sản, tiền mặt…) bỏ ra để hợp tác kinh doanh giữa các cá nhân với nhau. Biên bản này thường được lập trước khi các cá nhân cùng nhau mở công ty hoặc hộ kinh doanh.

Ý nghĩa của biên bản thỏa thuận góp vốn công ty cổ phần

– Ghi nhận vốn góp của các thành viên trong công ty khi hợp tác kinh doanh

– Là căn cứ để giải quyết các vấn đề tranh chấp phát sinh liên quan đến vốn góp của các thành viên trong công ty

–  Đây là cơ sở để  xác định trách nhiệm của các bên đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Nội dung biên bản thỏa thuận góp vốn công ty

Biên bản thỏa thuận góp vốn khi thành lập doanh nghiệp có thể viết tay hoặc đánh máy nhưng phải đảm bảo các nội dung sau:

– Thông tin về ngày , tháng, năm; Nơi họp để lập biên bản thỏa thuận góp vốn.

– Thông tin cá nhân của các thành viên góp vốn bao gồm: Họ và tên;  Ngày sinh; Quốc tịch; Số CMND; Hộ khẩu thường trú, Chỗ ở hiện nay.

– Thỏa thuận về việc góp vốn kinh doanh:

+ Loại tài sản góp vốn: Tiền mặt hoặc tài sản.

+ Giá trị phần vốn góp

+ Phương thức góp vốn: góp vốn qua chuyển khoản, góp vốn trực tiếp bằng tiền mặt

+ Thời hạn góp đủ vốn.

Hợp đồng phụ lục khi làm biên bản thỏa thuận góp vốn công ty cổ phần

Cũng có những trường hợp phức tạp, việc góp vốn không thể quy định gói gọn trong một điều khoản của hợp đồng. Do đó, hợp đồng thành lập công ty phải có những phụ lục hoặc những hợp đồng phụ như:

– Hợp đồng góp vốn bằng tài sản.
– Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
– Hợp đồng góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ…

Xem thêm: Lệ phí khi thành lâp công ty cổ phần

© 2016 . Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449