Vốn khi thành lập công ty cổ phần

Vấn đề về vốn khi thành lập công ty được nhà đầu tư quan tâm nhất khi thành lập mới. Nhất là đối với công ty cổ phần do đặc thù có nhiều cổ đông góp vốn nên vốn khi thành lập công ty cổ phần được xác định dựa trên tỉ lệ cổ phần góp vốn được quy định trong điều lệ công ty.

>> Những điều kiện thành lập công ty cổ phần

Vốn khi thành lập công ty cổ phần

Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty.

– Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp. Xem danh sách ngành nghề yêu cầu vốn pháp định tại đây.
–  Luật không quy định mức vốn điều lệ cho từng loại hình công ty, tuy nhiên các doanh nghiệp cần lưu ý một số quy định sau đây, để tìm hiểu về thời hạn góp vốn của các cổ đông/thành viên và quy định về tăng, giảm vốn điều lệ cho mỗi loại hình công ty.

– Vốn điều lệ  là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp vốn và được ghi vào Điều lệ công ty.
– Vốn pháp định  là mức vốn tối thiểu phải có để thành lập công ty do pháp luật quy định đối với từng ngành, nghề.
Doanh nghiệp được tự đưa ra mức vốn điều lệ. Tuy nhiên, không nên đưa ra mức thực tế không có thật vì sẽ gây khó khăn cho việc thực hiện sổ sách kế toán, các khoản hạch toán, lãi vay…Nếu bị phát hiện doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Pháp Luật.

Theo Luật Doanh Nghiệp 2005  vốn điều lệ của công ty cổ phần do các cổ đông sáng lập tự thỏa thuận và ghi vào điều lệ của công ty.  Nhưng các cổ đông sáng lập có thể mua hoặc không mua hết vốn điều lệ  và  chỉ cần góp 20% cổ phần phổ thông của mình tại thời điểm,  80% còn lại là cổ phần chào bán (phát hành) sẽ được dùng để huy động vốn thời hạn 03 năm. Đây là đặc trưng của công ty Cổ Phần trước giờ mà người ta còn hay gọi là công ty mở.

Còn theo   Nghị định 102/2010/NĐ-CP  quy định các cổ đông phải  góp đủ  theo vốn điều lệ đã đăng ký trong  vòng 90 ngày , kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Số cổ phần được quyền phát hành  bao gồm số cổ phần đã đăng ký mua  tại thời điểm đăng ký kinh doanh và  số cổ phần sẽ phát hành thêm trong thời hạn 03 năm , kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và được ghi tại Điều lệ công ty.

Xem thêm: Thành lập công ty cổ phần cần bao nhiêu vốn

© 2016 . Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449