3
Dịch Vụ Tư Vấn
0904.445.449
(Hotline 24/7)
024.3795.7776
(Hotline Văn Phòng)
Nhắn Tin Zalo
(Hỗ Trợ 24/7)

Thành lập công ty vốn nước ngoài cung cấp trò chơi điện tử

Thành lập công ty vốn nước ngoài cung cấp trò chơi điện tử – Khách hàng mong muốn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong lĩnh vực: Kinh doanh trò trơi điện tử; Thiết kế Website; Xuất nhập khẩu phần mềm Game và dụng cụ chơi Game; Phân phối các phần mềm Game và dụng cụ chơi game tại thị trường Việt Nam.

Trên cơ sở những mong muốn của Khách hàng chúng tôi – Nhà tư vấn đưa ra các ý kiến như sau:

Cơ sở pháp lý

 1. Luật doanh nghiệp 2005;
 2. Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29-8-2006 của Thủ tướng Chính phủ về đăng ký kinh doanh;
 3. Nghị định 139/2007/ND-CP, hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
 4. Luật đầu tư 2005;
 5. Nghị định 108/2006/ND-CP, hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư;
 6. Biểu cam kết dịch vụ khi Việt Nam gia nhập WTO (biểu cam kết dịch vụ).
 7. Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại
 8. Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007
 9. Thông tư 05/2008/TT-BTM ngày 14/4/2008 của Bộ Thương Mại;
 10. Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM);
 11. Thông tư liên tịch 10/2006 về quản lý trò chơi điện tử;
 12. Nghị định 97/2008 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;
 13. Thông tư 05/2008 của Bộ TTTT hướng dẫn NĐ 97/2008;
 14. Nghị định 28/2009 quy định xử phạt hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên Internet;

Nghị định 103/2009 ban hành Quy chế  hoạt động

Điều kiện:

Đối với ngành nghề Kinh doanh trò chơi điện tử.

Căn cứ theo quy định của Biểu cam kết dịch vụ thì đối với ngành nghề “kinh doanh trò chơi điện tử” thì “Chỉ dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh với đối tác Việt Nam đã được phép cung cấp dịch vụ này. Phần vốn góp của phía nước ngoài trong liên doanh không được vượt quá 49% vốn pháp định.”

Nghĩa là: Đối với đối tác nước ngoài thì điều kiện là phần vốn không được vượt quá 49% vốn Điều lệ của Liên doanh.

Đối với đối tác trong nước thì bắt buộc phải là doanh nghiệp đã được phép cung cấp dịch vụ Kinh doanh trò trơi điện tử và phần vốn không được nhỏ hơn 51% vốn điều lệ của Liên doanh.

Như vậy:

Các bên trong liên doanh phải đáp ứng điều kiện nêu trên mới được xem xét cấp phép kinh doanh trò trơi điện tử.

thành lập công ty vốn nước ngoài cung cấp trò chơi điện từ

Xuất nhập khẩu phần mềm Game và dụng cụ chơi Game. Phân phối các phần mềm Game và dụng cụ chơi game.

Căn cứ:

 • Biểu cam kết dịch vụ;
 • Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007;
 • Thông tư 05/2008/TT-BTM ngày 14/4/2008 của Bộ Thương Mại;
 • Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM);
 • Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại.

Quy định về hoạt động Xuất, nhập khẩu hàng hoá và phân phối hàng hoá tại Việt Nam thì:

Đối với nhà đầu tư nước ngoài:

 • Không còn hạn chế về số vốn nhưng các sản phẩm Xuất,
 • Nhập khẩu và phân phối phải không nằm trong danh mục:
 1. Hàng hoá cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu (khoản A Mục II Phụ lục số 02 Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM và Khoản A Mục II Phụ lục số 03 Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM),
 2. Hàng hoá nhập khẩu theo lộ trình (khoản B Mục II Phụ lục số 03 Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM).

Đối với nhà đầu tư trong nước:

Không có hạn chế về số vốn. Nhưng chỉ được quyền xuất nhập khẩu các mặt hàng mà công ty đăng ký kinh doanh và không thuộc danh mục các mặt hàng cấm hoặc hạn chế nhập khẩu, xuất khẩu.

Như vậy:

Liên doanh được phép thực hiện hoạt động xuất, nhập khẩu phần mềm game và các dụng cụ chơi game nhưng phải đáp ứng điều kiện sau:

 • Các sản phẩm Xuất, nhập khẩu và phân phối phải không nằm trong danh mục cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu. Theo (Khoản A Mục II Phụ lục số 02 Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM và Khoản A Mục II Phụ lục số 03 Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM),
 • Hàng hoá nhập khẩu theo lộ trình (khoản B Mục II Phụ lục số 03 Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM).

Trong lĩnh vực phân phối hàng hoá tại Việt Nam:

Được thực hiện bán buôn, bán lẻ, nhượng quyền thương mại, đại lý mua bán hàng hoá sản xuất tại Việt Nam và hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam, trừ hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa không được quyền phân phối (khoản A Mục II Phụ lục số 04 Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM);

Đối với các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa phân phối theo lộ trình (khoản B Mục II Phụ lục số 04 Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM), Doanh nghiệp được thực hiện bán buôn, bán lẻ, nhượng quyền thương mại, đại lý mua bán hàng hóa theo lộ trình đã quy định.

Như vậy: đối với các bên trong liên doanh khi muốn hoạt động trong lĩnh vực Xuất, nhập khẩu và phân phối phần mềm game và các dụng cụ chơi game tại Việt Nam, các nhà đầu tư phải nêu rõ:

 • Danh mục, mã hàng hoá mã Hải quan (HS) về các mặt hàng mà mình muốn nhập khẩu, xuất khẩu và phân phối tại Việt Nam;
 • Lập và trình bày rõ về quy trình nhập khẩu, quy trình xuất khẩu và phân phối hàng hoá tại Việt Nam;
 • Bản chứng minh năng lực tài chính, kinh nghiệm của một trong các nhà đầu tư trong lĩnh vực mà mình định Xuất, nhập khẩu và phân phối.

Như vậy :

Trong lĩnh vực Xuất, nhập khẩu, phân phối phần mềm game và các dụng cụ chơi game. Các nhà đầu tư phải đáp ứng và có đầy đủ các điều kiện nêu trên mới có cơ sở xem xét cấp phép hoạt động trong lĩnh vực này.

Thiết kế Website

Thiết kế Website là một ngành nghề không bị hạn theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Như vậy: các bên trong liên doanh hoàn toàn có thể thực hiện ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực thiết kế website trong hoạt động kinh doanh

Bởi các Điều kiện nêu trên thì nhà đầu tư cần đáp ứng các yếu tố như sau:

 • Đối với nhà đầu tư nước ngoài:

     – Vốn trong liên doanh của các nhà đầu tư không được vượt quá 49% vốn Điều lệ của Liên doanh.

     – Chứng minh năng lực kinh nghiệm trong lĩnh vực Xuất nhập khẩu và phân phối (nếu có).

 • Đối với nhà đầu tư trong nước:

      – Vốn trong liên doanh không được ít hơn 51% vốn Điều lệ của Liên doanh.  Ngoài ra Nhà đầu tư trong nước phải là tổ chức đã được cấp phép kinh doanh trong lĩnh vực Kinh doanh trò trơi điện tử. Chứng minh năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực Xuất nhập khẩu, phân phối (nên có).

Thủ tục

 • Nhà tư vấn sẽ tư vấn cho các bên liên doanh toàn bộ thủ tục. Và các vấn đề liên quan đến việc thành lập liên doanh;
 • Hỗ trợ các bên liên doanh trong việc soạn thảo, bổ sung nội dung hồ sơ thành lập liên doanh. Tại nơi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Các tài liệu bao gồm:

 • Bản đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư;(*)
 • Báo cáo năng lực tài chính do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm; (*)
 • Bản đăng ký hoạt động xuất nhập khẩu các phần mềm game, dụng cụ chơi game (có bản kê chi tiết các sản phẩm dự định xuất, nhập khẩu) (*)
 • Bản đăng ký thực hiện quyền phân phối tại Việt Nam (*)
 • Bản Giải trình đáp ứng đủ điều kiện đầu tư theo quy định của pháp luật; (*)

(trong đó nêu rõ năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu và phân phối)

 • Hợp đồng liên doanh; (*)
 • Bản sao công chứng hoặc công chứng dịch (nếu là tiếng nước ngoài). Và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc hình thức khác tương đương của các nhà đầu tư (nếu nhà đầu tư là tổ chức);(**)
 • Bản sao điều lệ (Nếu nhà đầu tư là tổ chức);(**)
 • Báo cáo tài chính có kiểm toán năm gần nhất (Nếu nhà đầu tư là tổ chức); (**)
 • Bản sao công chứng CMT hoặc Hộ chiếu của người được cử đại diện phần vốn góp vào liên doanh; (**)
 • Điều lệ liên doanh; (*)
 • Văn bản uỷ quyền cho người đại diện phần vốn góp tại liên doanh; (*)
 • Giấy uỷ quyền thực hiện hồ sơ. (*)
 • Các tài liệu khác theo quy định của pháp luật.

Các tài liệu dấu (*) được soạn thảo bởi nhà tư vấn và được ký bởi các bên liên doanh. Các tài liệu đánh dấu (*) là các tài liệu được cung cấp bởi các bên liên doanh.

Thời gian thực hiện

 • Trong vòng 02 ngày kể từ khi khách hàng ký vào Hợp đồng tư vấn. Nhà tư vấn sẽ gửi tới khách hàng Bảng hỏi về việc thành lập Liên doanh;
 • Trong vòng 02 ngày kể từ khi nhận được Bảng hỏi đã được điền đầy đủ thông tin và đủ hồ sơ của các bên Liên doanh. Nhà tư vấn sẽ soạn thảo hồ sơ gửi đến các bên trong liên doanh ký kết.
 • Trong vòng 01 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đã ký đầy đủ của bên liên doanh. Nhà tư vẫn sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng.
 • Trong vòng 15 – 20 ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng, nhà tư vấn sẽ thay mặt khách hàng nhận Giấy chứng nhận đầu tư từ cơ quan nhà nước.

Trên đây, Oceanlaw đã chia sẻ về “thành lập công ty vốn nước ngoài cung cấp trò chơi điện tử”. Nếu còn thắc mắc vui lòng liên hệ 0904 445 449.

0/5 (0 Reviews)
© 2017 . Thiết kế Website bởi OCEANLAW.