3
Dịch Vụ Tư Vấn
0904.445.449
(Hotline 24/7)
024.3795.7776
(Hotline Văn Phòng)
Nhắn Tin Zalo
(Hỗ Trợ 24/7)

Thành lập công ty cổ phần cần những giấy tờ gì?

Bạn đang băn khoăn không biết thủ tục thành lập công ty cổ phần cần những giấy tờ gì? Cơ quan thẩm quyền nào sẽ cấp giấy phép? Thời gian làm thủ tục mất bao lâu? Hãy để Oceanlaw giúp bạn giải đáp toàn bộ những thắc mắc đó: Gọi ngay: 0904 445 449 để được tư vấn miễn phí.

Để thành lập công ty cổ phần bạn nên quan tâm tới những vấn đề sau:

 1. Cần xác định ngành nghề kinh doanh cho công ty;
 2. Cần xác định nguồn vốn điều lệ;
 3. Cần xác định số lượng thành viên góp vốn và loại hình công ty;
 4. Cần lựa chọn tên cho công ty;
 5. Cần xác định địa điểm kinh doanh của công ty;
 6. Cần có hợp đồng/thỏa thuận thành lập công ty.

Những giấy tờ cần thiết khi thành lập công ty cổ phần

Điều 19 Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định như sau: Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần gồm những giấy tờ như sau.

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.

Nội dung giấy đề nghị đăng ký kinh doanh bao gồm các nội dung như sau:

 • Tên doanh nghiệp;
 • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • số điện thoại, số fax, địa chỉ giao dịch thư điện tử (nếu có);
 • Ngành, nghề kinh doanh; Vốn điều lệ đối với công ty;
 • Số cổ phần của cổ đông sáng lập, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại đối với công ty cổ phần;
 • Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần.

Dự thảo Điều lệ công ty:

Nội dung Điều lệ công ty bao gồm những nội dung như sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện;
 • Ngành, nghề kinh doanh; Vốn điều lệ; cách thức tăng và giảm vốn điều lệ;
 • Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Số cổ phần của cổ đông sáng lập, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại đối với công ty cổ phần;
 • Quyền và nghĩa vụ của cổ đông đối với công ty cổ phần; Cơ cấu tổ chức quản lý;
 • Người đại diện theo pháp luật đối với công ty cổ phần;
 • Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;
 • Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên;
 • Những trường hợp thành viên có thể yêu cầu công ty mua lại cổ phần đối với công ty cổ phần;
 • Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;
 • Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;
 • Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;
 • Các nội dung khác do thành viên, cổ đông thoả thuận nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Danh sách cổ đông sáng lập và các giấy tờ kèm theo sau đây:

 • Đối với cổ đông là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
 • Đối với cổ đông là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.
 • Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần được lập theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh quy định và phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, địa chỉ thường trú và các đặc điểm cơ bản khác của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Số lượng cổ phần, loại cổ phần, loại tài sản, số lượng tài sản, giá trị của từng loại tài sản góp vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần.
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông sáng lập hoặc của đại diện theo uỷ quyền của họ đối với công ty cổ phần.

– Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

– Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Có thể ban quan tâm: Thành lâp công ty cổ phần như thế nào?

5/5 (1 Review)
© 2016 . Thiết kế Website bởi OCEANLAW.