3
Dịch Vụ Tư Vấn
0904.445.449
(Hotline 24/7)
024.3795.7776
(Hotline Văn Phòng)
Nhắn Tin Zalo
(Hỗ Trợ 24/7)

Quy trình thành lập hộ kinh doanh cá thể

Hiện nay, cùng với loại hình doanh nghiệp tư nhân thì hộ kinh doanh cá thể cũng là sự lựa chọn của nhiều người khi bắt tay vào kinh doanh bởi quy mô nhỏ, không cần nhiều vốn, dễ quản lý và vận hành. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ về quy trình thành lập hộ kinh doanh cá thể. Do vậy, nhằm mục đích giúp quý khách thuận lợi hơn trong quá trình thành lập hộ kinh doanh, chúng tôi xin cung cấp những thông tin về quy trình thành lập hộ kinh doanh cá thể một cách ngắn gọn và đầy đủ nhất, dựa trên những văn bản pháp luật được ban hành mới nhất.

Thế nào là hộ kinh doanh cá thể?

Tại Điều 66, Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp có quy định như sau : “Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.”

Đặc điểm của hộ kinh doanh cá thể?

 • Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, hoặc một hộ gia đình thành lập.
 • Hộ kinh doanh chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm và trên phạm vi toàn quốc.
 • Chủ hộ kinh doanh(cá nhân, hộ gia đình, nhóm người) chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình.
 • Hộ kinh doanh không được sử dụng quá 10 lao động.
 • Hộ kinh doanh không được thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện và không có con dấu.

Quy trình thành lập hộ kinh doanh cá thể?

Trước khi thành lập hộ kinh doanh cá thể:

Trước khi làm thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể, chủ hộ kinh doanh cần chuẩn bị các vấn đề sau:

 • Tên hộ kinh doanh: mọi hộ kinh doanh đều phải được đặt tên. Tên của hộ kinh doanh bao gồm 2 thành tố sau: loại hình (hộ kinh doanh) + tên riêng(Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu).
 • Địa điểm kinh doanh: hộ kinh doanh chỉ được thành lập tại một địa điểm nhất định trên phạm vi toàn quốc và phải có địa chỉ rõ ràng. Đối với hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động thì phải chọn một địa điểm cố định để đăng ký hộ kinh doanh. Địa điểm này có thể là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi đăng ký tạm trú hoặc địa điểm thường xuyên kinh doanh nhất, nơi đặt địa điểm thu mua giao dịch. Hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động được phép kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký với cơ quanđăng ký kinh doanh cấp huyện nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động kinh doanh. (theo quy định tại Điều 72 Nghị định 78/2015/NĐ-CP)
 • Ngành nghề kinh doanh: Hộ kinh doanh được quyền kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động. Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành. (theo quy định tại khoản 2 Điều 74 Nghị định 78/2015/NĐ-CP).

Hồ sơ thành lập hộ kinh doanh cá thể?

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập hộ kinh doanh.
 • Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình.
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

Trong đó, Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh bao gồm:

 • Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);
 •  Ngành, nghề kinh doanh;
 •  Số vốn kinh doanh;
 • Số lao động;
 • Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Nơi nộp hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh của quý khách đặt trụ sở kinh doanh.

Trình tự, thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể?
Quy trình thành lập hộ kinh doanh cá thể
Quy trình thành lập hộ kinh doanh được quy định tại Điều 71, Nghị định 78/2015/NĐ-CP về Đăng ký kinh doanh như sau:

 1. Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi hồ sơ, Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.
 2.  Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

a) Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;
b) Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định pháp luật (chúng tôi đã nêu ở trên)
c) Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

 1. Nếu sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thi người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
 2. Định kỳ vào tuần làm việc đầu tiên hàng tháng, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh.

Lưu ý khi thành lập hộ kinh doanh cá thể?

Khi thành lập hộ kinh doanh cá thể, quý khách cần lưu ý các vấn đề sau:

 • Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.
 • Điều kiện với chủ doanh nghiệp:
 • Cá nhân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
 • Nhóm người: bao gồm những người từ đủ 18 tuổi trở lên và đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
 • Hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 • Cá nhân là chủ hộ kinh doanh được quyền góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.
 •  Cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.”
 • Nếu hộ kinh doanh sử dụng quá 10 nhân công phải tiến hành đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Ở bài viết này chúng tôi đã nêu một cách ngắn gọn và đầy đủ nhất về quy trình thành lập hộ kinh doanh cá thể dựa trên những văn bản pháp luật được ban hành mới nhất. Không chỉ tư vấn quy trình thành lập hộ kinh doanh cá thể, các lưu ý khi thành lập mà Oceanlaw còn tư vấn nghĩa vụ thuế sau thành lập hộ kinh doanh, cung cấp dịch vụ thành lập hộ kinh doanh nhanh gọn-hiệu quả-tiết kiệm cũng như đồng hành cùng quý khách trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

0/5 (0 Reviews)
© 2016 . Thiết kế Website bởi OCEANLAW.