3
Dịch Vụ Tư Vấn
0904.445.449
(Hotline 24/7)
024.3795.7776
(Hotline Văn Phòng)
Nhắn Tin Zalo
(Hỗ Trợ 24/7)

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể

Bạn cần sự hỗ trợ về thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể ? Công ty tư vấn Oceanlaw là đơn vị chuyên tư vấn các thủ tục liên quan luật doanh nghiệp, đặc biệt là thành lập hộ kinh doanh, chúng tôi sẽ đại diện khách hàng soạn thảo và nộp hồ sơ xin đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại cơ quan nhà nước, vì thế khách hàng sẽ không phải mất thời gian làm thủ tục hành chính.

Chúng tôi xin đảm bảo về chất lượng và mức chi phí cạnh tranh khi sử dụng dịch vụ của Oceanlaw.

Về thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể như sau:

1. Tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh: Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình phải gửi bản sao CMTND cùng giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể.

2. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh bao gồm:

  • a) Tên hộ kinh doanh cá thể, địa chỉ tại địa điểm kinh doanh;
  • b) Ngành, nghề kinh doanh là gì;
  • c) Số vốn kinh doanh là bao nhiêu;
  • d) Họ, tên, số và ngày cấp căn cước công dân, địa chỉ thường trú và chữ ký của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình, đại diện nhóm đăng ký kinh doanh.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh cá thể phải có bản sao căn cước công dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình. Đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập cần thêm biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh .

Đối với những ngành nghề yêu cầu cần phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình.

Đối với những ngành nghề yêu cầu buộc phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

3. Khi tiếp nhận hồ sơ,Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện trao giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 5 ngày làm việc, tính từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

  • a) Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành nghề bị cấm kinh doanh theo luật doanh nghiệp;
  • b) Đặt tên gọi của hộ kinh doanh phải phù hợp quy định tại Điều 42 Nghị định này;
  • c) Cần nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo đúng quy định.

Nếu  hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

Tham khảo thêm >> Hồ sơ thành lập hộ kinh doanh cá thể

4. Nếu sau 5 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu phải sửa đổi và có bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh thì người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại và tố cáo.

5. Định kỳ vào tuần đầu tiên hàng tháng, Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh và cơ quan thuế cùng cấp , Sở chuyên ngành.

Sử dụng dịch vụ thành lập công ty,  thành lập hộ kinh doanh cá thể của Oceanlaw để tiết kiệm thời gian và chi phí. Chúng tôi sẽ đại diện hoàn tất mọi thủ tục trên với cơ quan nhà nước trong thời gian nhanh nhất.

0/5 (0 Reviews)
© 2016 . Thiết kế Website bởi OCEANLAW.