3
Dịch Vụ Tư Vấn
0904.445.449
(Hotline 24/7)
024.3795.7776
(Hotline Văn Phòng)
Nhắn Tin Zalo
(Hỗ Trợ 24/7)

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Bạn có nhu cầu thành lập công ty cổ phần. Để các thủ tục thành lập công ty được đơn giản và nhanh chóng hãy tìm đến Oceanlaw. Chúng tôi sẽ đại diện khách hàng hoàn tất mọi thủ tục hồ sơ thành lập công ty cổ phần trong thời gian nhanh nhất và chi phí tiết kiệm nhất. Với đội ngũ nhân nhân viêm trẻ và năng động, đảm bảo sẽ không gặp bất cứ khó khăn nào trong việc thành lập công ty cổ phần tại Hà Nội và các tình lân cận.

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Sau đây là sơ lược vài nét về công ty cổ phần, hồ sơ đăng ký thành lập, thủ tục và dịch vụ thành lập công ty cổ phần trọn gói tại Oceanlaw.

Theo Luật Doanh Nghiệp 2020 thì công ty cổ phần có đặc điểm sau:

– Người đại diện pháp luật của công ty cổ phần: tối thiểu là 01 cá nhân

– Cổ đông của công ty cổ phần có thể là tổ chức/cá nhân.

– Số lượng cổ đông: tối thiểu là 03 người.

– Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

– Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty.

– Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật Doanh nghiệp 2020

– Mô hình: Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

 + Mô hình 1: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;

 + Mô hình 2: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị ban hành.

Đọc thêm:

HOTLINE TƯ VẤN : 0904 445 449 – luatsu@oceanlaw.vn

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần:

Về hồ sơ cần chuẩn bị, theo quy định tại Điều 23 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì hồ sơ để đăng ký thành lập công ty cổ phần bao gồm các loại giấy tờ sau:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (theo Phụ lục I-4 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp);
 2. Dự thảo Điều lệ công ty bao gồm các nội dung quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020;
 3. Danh sách cổ đông sáng lập công ty phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
  • Họ, tên, chữ ký, quốc tịch, địa chỉ liên lạc của của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;
  • Tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức;
  • Họ, tên, chữ ký, quốc tịch, địa chỉ liên lạc của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức;
  • Số lượng cổ phần, loại cổ phần, tỷ lệ sở hữu cổ phần, loại tài sản, số lượng tài sản, giá trị của từng loại tài sản góp vốn, thời hạn góp vốn của từng cổ đông sáng lập và cổ đông.
 1. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực:
  • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
  • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
  • Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của công ty ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ thay thì người được ủy quyền cần có giấy ủy quyền hợp lệ và bản sao hợp lệ giấy tờ pháp lý của người được ủy quyền.

Sử dụng dịch vụ thành lập công ty tại Oceanlaw, chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng chuẩn bị toàn bộ hồ sơ thành lập công ty và tiến hành các thủ tục thành lập công ty  tại cơ quan nha nước. Đảm bảo mọi thủ tục sẽ hoàn thành trong thời gian nhanh nhất và an toàn nhất.

HOTLINE TƯ VẤN : 0904 445 449 – luatsu@oceanlaw.vn

5/5 (1 Review)
© 2023 . Thiết kế Website bởi OCEANLAW.