3
Dịch Vụ Tư Vấn
0904.445.449
(Hotline 24/7)
024.3795.7776
(Hotline Văn Phòng)
Nhắn Tin Zalo
(Hỗ Trợ 24/7)

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

Với kinh nghiệm soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh cho nhiều đối tác khách hàng. Oceanlaw xin tổng hợp lại các biểu mẫu hồ sơ cần thiết, giúp bạn không phải mất nhiều thời gian tìm hiểu trên các nguồn tài liệu khác nhau.

Tổng hợp hồ sơ cần thiết một số thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh thường gặp:

Hồ sơ thay đổi trụ sở chính

 1. Thông báo đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
 2. Quyết định đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp.
 3. Biên bản họp về việc đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp.
 4. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật

 1. Thông báo đổi đại diện pháp luật của doanh nghiệp.
 2. Quyết định đổi đại diện pháp luật doanh nghiệp.
 3. Biên bản họp về việc đổi đại diện pháp luật doanh nghiệp.
 4. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
 5. Bản sao CMND/hộ chiếu của đại diện pháp luật mới.

Hồ sơ đổi tên doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp thì trường hợp đổi tên, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Mẫu Thông báo về việc đổi tên doanh nghiệp quy định tại phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Luật Doanh nghiệp năm 2014 chính thức có hiệu lực từ 1/7/2015

– Kèm theo Thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
– Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký đổi tên doanh nghiệp nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp.
– Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Hồ sơ thay đồi thành viên/ cổ đông

 • Thông báo đổi thành viên/cổ đông của doanh nghiệp.
 • Quyết định đổi thành viên/cổ đông của doanh nghiệp.
 • Biên bản họp về việc đổi thành viên/cổ đông của doanh nghiệp.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Danh sách thành viên/cổ đông mới.
 • Bản sao CMND/ hộ chiếu của thành viên/cổ đông mới.
 • Chứng nhận góp vốn của thành viên/cổ đông.

Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh

 1. Thông báo đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.  Xem Biểu mẫu thay đổi đăng ký kinh doanh
 2. Quyết định đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
 3. Biên bản họp về việc đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
 4. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
 5. Các giấy tờ liên quan đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Hồ sơ tăng vốn điều lệ

 1. Thông báo đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp.
 2. Quyết định đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp.
 3. Biên bản họp về việc đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp.
 4. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
 5. Chứng nhận góp vốn của thành viên/cổ đông.

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động theo quyết định của Toà án

Hồ sơ đăng ký thay đổi ngoài các giấy tờ như trên, phải có bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.

Hy vọng những gì Oceanlaw cung cấp sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh.

0/5 (0 Reviews)
© 2016 . Thiết kế Website bởi OCEANLAW.