Hồ sơ đăng ký thành lập từng loại hình doanh nghiệp

Đăng ký thành lập doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH bao gồm công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh), hồ sơ cần những giấy tờ gì? Oceanlaw tư vấn, giải đáp cho khách hàng chi tiết mỗi một loại hình doanh nghiệp thì cần chuẩn bị hồ sơ thành lập như thế nào.

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thanh toán lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Hồ sơ đăng ký thành lập từng loại hình doanh nghiệp

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân:

– Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp;
– Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc giấy tờ khác tương đương (bản sảo hợp lệ);

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
– Bản sao hợp lệ chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước của người đại diện theo pháp luật, thành viên góp vốn.

+ Nếu là người nước ngoài thì cần có Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị khác thay thế.
+ Nếu công ty hoạt động theo mô hình Hội đồng thành viên thì cần có giấy tờ chứng thực của từng cá nhân đại diện theo ủy quyền.

– Điều lệ công ty có chữ ký của từng thành viên tham gia;
– Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên:

– Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp;
– Điều lệ công ty có chữ ký của người tham gia thành lập doanh nghiệp;
– Danh sách thành viên góp vốn;
– Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

+ Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước đối với người Việt Nam.
+ Hộ chiếu hoặc giấy tờ tương đương khác còn hiệu lực đối với người nước ngoài
+ Nếu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đăng ký thành lập công ty cổ phần:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
– Bản điều lệ doanh nghiệp có đầy đủ chữ ký của thành viên tham gia thành lập;
– Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông là người nước ngoài là tổ chức và có đầy đủ chữ ký;
– Bản sao hợp lệ các giấy tờ: Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân đối với cá nhân là người Việt Nam.

+ Đối với cá nhân là người nước ngoài thì cần có Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị tương đương khác.

Đăng ký thành lập công ty hợp danh:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
– Điều lệ công ty (có chữ ký của người tham gia thành lập doanh nghiệp);
– Chữ ký đầy đủ của thành viên;
– Bản sao các giấy tờ hợp lệ: Chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước đối với người Việt Nam. Người nước ngoài cần có Hộ chiếu hoặc giấy tờ tương đương khác.

Trên đây là tư vấn sơ bộ của Oceanlaw về hồ sơ thành lập công ty của từng loại hình doanh nghiệp. Mọi thắc mắc khách hàng vui lòng liên hệ theo Hotline 0904 445 449.

© 2019 . Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449