Chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên

Rate this post

Việc chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên tuy không mang tính đột phá như cổ phần hóa, nhưng là cần thiết và có ý nghĩa nhất định.

Trình tự thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp:

* Các bước thực hiện đối với cá nhân (tổ chức):

– Doanh nghiệp được chuyển đổi (công ty nhà nước) chuẩn bị hồ sơ hợp lệ;

– Doanh nghiệp được chuyển đổi hoặc người được uỷ quyền gửi hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

– Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của công ty chuyển đổi (công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên) nhận kết quả tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Các bước thực hiện đối với cơ quan nhà nước:

– Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ, kiểm tra tên doanh nghiệp. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc tên doanh nghiệp không đúng quy định thì hướng dẫn doanh nghiệp hoàn chỉnh theo quy định; nếu hồ sơ đầy đủ và tên doanh nghiệp đúng quy định thì tiếp nhận hồ sơ và viết giấy biên nhận;

– Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố giải quyết hồ sơ.

Cách thức thực hiện :

* Gửi hồ sơ: trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (trong trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố); hoặc qua Internet;
* Nhận kết quả: trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (trong trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố).

Thành phần hồ sơ chuyển đổi từ công ty nhà nước sang công ty tnhh :

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 • Quyết định chuyển đổi của cơ quan có thẩm quyền;
 • Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế của công ty được chuyển đổi;
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ;
 • Điều lệ công ty
 • Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác; văn bản uỷ quyền của chủ sở hữu công ty cho người được uỷ quyền; bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo uỷ quyền nếu cơ cấu tổ chức quản lý công ty có Chủ tịch công ty hoặc bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của từng người đại diện theo uỷ quyền kèm theo Danh sách người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên(theo mẫu) nếu cơ cấu tổ chức quản lý công ty có Hội đồng thành viên;
 • Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định);
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của:

+ Giám đốc (Tổng giám đốc) hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu Giám đốc (Tổng giám đốc) hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh đó phải có chứng chỉ hành nghề; hoặc

+ Giám đốc (Tổng giám đốc) và ít nhất một cán bộ chuyên môn của công ty nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu Giám đốc (Tổng giám đốc) và người khác phải có chứng chỉ hành nghề;

+ Ít nhất một cán bộ chuyên môn của công ty nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề nhưng không yêu cầu Giám đốc (Tổng giám đốc) hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh đó phải có chứng chỉ hành nghề.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Đối tượng thực hiện :

 • Tổ chức;

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh thành phố.
 • Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không.
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư .
 • Cơ quan phối hợp: không.

Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :

 • Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh (khoản 1 Điều 24 Luật Doanh nghiệp năm 2005);
 • Tên của doanh nghiệp được đặt đúng quy định tại các điều 31, 32, 33 và 34 của Luật Doanh nghiệp (khoản 2 Điều 24 Luật Doanh nghiệp năm 2005);
 • Doanh nghiệp có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật Doanh nghiệp (khoản 3 Điều 24 Luật Doanh nghiệp năm 2005);
 • Địa chỉ trụ sở chính phải bao gồm cả thôn/ấp/bản/làng nếu thuộc địa bàn của xã;
 • Điều lệ công ty phải bao gồm nội dung và phải được chủ sở hữu công ty phê duyệt bảo đảm quy định tại Điều 15 Nghị định số 25/2010/NĐ-CP;
 • Doanh nghiệp nộp bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty được chuyển đổi khi nhận kết quả.

Căn cứ pháp lý:

 • Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
 • Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 ;
 • Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 ;
 • Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
 • Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính.

Mọi thôg tin chi tiết thành lập công ty trọn gói, quý khách hàng liên hệ theo hotline 0243 795 7776 hoặc Contat@oceanlaw.vn

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2018 . Thiết kế Website bởi VietMoz.