3
Dịch Vụ Tư Vấn
0904.445.449
(Hotline 24/7)
024.3795.7776
(Hotline Văn Phòng)
Nhắn Tin Zalo
(Hỗ Trợ 24/7)

Văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực đầu tư

Oceanlaw cung cấp danh sách văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực đầu tư bao gồm văn bản sau :  

DANH SÁCH VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

  1. Luật đầu tư năm 2005.
  2. Luật doanh nghiệp năm 2005.
  3. Luật xây dựng năm 2005.
  4. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008.
  5. Luật bảo vệ tài nguyên môi trường năm 2005.
  6. Luật đất đai năm 2003.
  7. Luật đấu thầu năm 2005.

Tham khảo thêm :

Văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực đàu tư

Nghị định:

– Chính phủ số 99/2003/NĐ-CP ngày 28/8/2003 về việc ban hành Quy chế khu công nghệ cao.

– Nghị định của Chính phủ số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

– Số 78/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 về việc đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

– Chính phủ số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006. Quy định việc đăng kí lại, chuyển đổi và đăng kí đổi giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư.

– Nghị định 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao, hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh, hợp đồng xây dựng – chuyển giao.

– Nghị định của Chính phủ số 121/2007/NĐ-CP ngày 25/7/2007 về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí.

– Số 17/2009/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 121/2007/NĐ-CP ngày 25/7/2007 quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí.

– Nghị định của Chính phủ số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

– Quyết định số 1088/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Về việc Ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

– Số 78/2007/NĐ-CP ngày 11/05/2007 của Chính phủ. Về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao, hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh, hợp đồng xây dựng – chuyển giao.

– Nghị định 149/2003/NĐ-CP ngày 04/12/2003 của Chính phủ. Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

– Nghị định 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Thông tư:

– Số 04/2007/TT-BTM. Hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫnthi hành một số điều của Luật Đầu tư

– Thông tư 03/2011/TT-BKHĐT. Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, Hợp đồng BTO và Hợp đồng BT

– Số 06/2011/TT-BKHĐT. Hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp “Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 4/6/2010 của Chính Phủ”

Hiệp định:

– Giữa Cộng hòa XHCN Việt Nam và Nhật Bản về tự do, xúc tiến và bảo hộ đầu tư.

– Giữa Chính phủ Cộng hòa XHCN Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh. Về việc khuyến khích và bảo hộ đầu tư.

Hiệp định khung về khu vực đầu tư ASEAN (tháng 10/1998).

– Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ.

5/5 (1 Review)
© 2017 . Thiết kế Website bởi OCEANLAW.