Ưu và nhược điểm giữa công ty tnhh và công ty cổ phần

Lựa chọn loại hình kinh doanh cho doanh nghiệp của mình sao cho phù hợp là điều mà nhiều khách hàng băn khoăn. Hôm nay Oceanlaw cung cấp cho quý khách hàng kiến thức về hai loại hình doanh nghiệp mà được nhiều khách hàng lựa chọn nhiều nhất, đánh giá về ưu nhược điểm giữa công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.

Lựa chọn hình thức doanh nghiệp khi bắt đầu kinh doanh là quan trọng, bởi trong quá trình hoạt động sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tồn tại và phát triển. Trong đó, một số điều khác biệt giữa hai loại hình này là :

1. Khả năng huy động vốn cho doanh nghiệp.
2. Tổ chức, quản lý doanh nghiệp.
3. Thói quen của người tiêu dùng.
4. Chịu rủi ro trong đầu tư.

Ưu nhược điểm công ty cổ phần :

 • Công ty cổ phần là công ty có vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau, Số lượng cổ đông ít nhất là 03 người và không giới hạn tối đa.
 • Các cổ đông trong công ty sẽ chịu trách nhiệm về khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp và doanh nghiệp.
 • Cổ đông có quyền chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác. Trừ một số trường hợp khác như Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác…;
 • Đối với loại hình công ty này có quyền phát hành chứng khoán và các loại để huy động vốn.
 • Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân tính từ ngày có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Ưu điểm công ty cổ phần :

 • Chế độ trách nhiệm của công ty cổ phần là trách nhiệm hữu hạn, cổ đông chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài khoản khác trong phạm vi vốn góp nên chế độ rủi do không cao.
 • Công ty cổ phần hoạt động rất rộng trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề.
 • Góp vốn vào công ty cổ phần linh hoạt tạo điều kiện cho nhiều người cùng góp vốn vào công ty;
 • Khả năng huy động vốn của công ty cổ phần cao thông qua việc phát hành cổ phiếu.
 • Chuyển nhượng vốn trong công ty dễ dàng, cán bộ công chức có quyền mua cổ phiếu của công ty cổ phần.

Bên cạnh ưu điểm thì công ty cổ phần cũng có nhược điểm sau :

 • Việc điều hành công ty cổ phần phức tạp do có số lượng cổ đông lớn, và có nguy cơ phân hóa thành nhiều nhóm cổ đông đối kháng nhau.
 • Thành lập và quản lý Công ty cổ phần cũng phức tạp hơn các loại hình công ty khác do bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của pháp luật, đặc biệt về chế độ tài chính, kế toán.

Công ty trách nhiệm hữu hạn

– Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên.
– Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên.

Đối với ưu nhược điểm của công ty tnhh 1 thành viên

1. Ưu điểm :

Công ty có chủ sở hữu sẽ nắm toàn quyền, quyết định mọi vấn đề, hoạt động của công ty. Chủ sở hữu công ty sẽ chịu mọi trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi vốn góp nên ít gây rủi do cho chủ sở hữu.

2. Nhược điểm :

 • Hạn chế trong việc huy động vốn cho công ty.
 • Không có quyền phát hành cổ phiếu. Giảm khả năng đột phá của doanh nghiệp do không có vốn lớn để triển khai.
 • Nếu muốn huy động vốn của cá nhân, tổ chức khác sẽ phải thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sang tên công ty.

Đối với Công ty TNHH hai thành viên :

1. Ưu điểm :

 • Điều hành công ty không quá phức tạp. Cá nhân góp vốn vào công ty thường là người quen, tin cậy nhau;
 • Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư có thể kiểm soát được việc thay đổi thành viên, hạn chế sự thâm nhập của người lạ.

2. Nhược điểm :

 • Việc huy động vốn bị hạn chế do không được phát hành cổ phiếu.
 • Số lượng thành viên tối thiểu là 02 người và cao nhất là 50 người.

Mọi thắc mắc về loại hình công ty liên hệ trực tiếp đến Oceanlaw để được tư vấn theo hotline 0965 15 13 11.

© 2017 . Thiết kế Website bởi VietMoz.