Tư vấn thay đổi trụ sở công ty 100% vốn nước ngoài

Tư vấn thay đổi trụ sở công ty 100% vốn nước ngoài – Hiện nay, Qúy doanh nghiệp đang tạm ngừng kinh doanh, do dó, để tiến hành việc thay đổi địa chỉ, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:

1.1. Bước 1: Thông báo doanh nghiệp hoạt động trở lại:

 • Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp được phép tạm ngừng kinh doanh nhưng thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh đã thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.
 • Công ty nơi doanh nghiệp đang làm việc đã tạm ngừng 2 năm, ít nhất phải gửi thông báo tạm ngừng kinh doanh tới cơ quan thuế 02 lần. Trước khi Công ty tiến hành thay đổi địa chỉ cần tiến hành thông báo lên cơ quan thuế về việc Công ty bắt đầu hoạt động kinh doanh trở lại.

1.2. Bước 2: Tiến hành điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư:

 • Để thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư với nội dung thay đổi địa chỉ, Công ty nơi đang làm việc phải đảm bảo các điều kiện sau:
  • (i) thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật, tức là việc nhà đầu tư góp vốn theo đúng tiến độ và thời hạn cam kết của nhà đầu tư ghi nhận trong Giấy chứng nhận đầu tư và Công ty có nghĩa vụ nộp các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật;
  • (ii) thực hiện quy định của pháp luật về kế toán, kiểm toán và thống kê; và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
 • Theo quy định của pháp luật, trong quá trình hoạt động, nếu Công ty có nhu cầu điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn… thì phải thực hiện đăng ký nội dung điều chỉnh tại sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội (nếu dự án thuộc diện thẩm tra đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho cơ quan quản lý nhà nước quản lý đầu tư theo thẩm quyền để xem xét điều chỉnh).
 • Địa điểm mà Công ty dự kiến chuyển đến phải có chức năng làm trụ sở theo quy định của pháp luật, tức là nếu bên cho thuê là cá nhân thì phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; nếu bên cho thuê là tổ chức thì giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của bên cho thuê phải có ngành nghề cho thuê bất động sản; sơ đồ thửa đất, bản vẽ thiết kế diện tích đất sử dụng làm văn phòng.

Ngoài ra, nếu địa chỉ mới trùng với địa điểm thực hiện dự án đầu tư thì địa điểm mới phải đảm bảo đủ điều kiện về địa điểm thực hiện dự án mà nhà đầu tư đã đăng ký ban đầu đối với với dự án đầu tư.

Phạm vi công việc

 1. Bước 1: Thông báo doanh nghiệp bắt đầu hoạt động kinh doanh trở lại

Đối với nội dung này, nếu bên doanh nghiệp đã tiến hành thông báo tạm ngừng kinh doanh theo quy định của pháp luật, chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp soạn hồ sơ thông báo hoạt động trở lại và gửi lên Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội để Công ty được hoạt động trở lại.

 1. Bước 2: Tiến hành thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
 • Tư vấn các quy định pháp luật có liên quan đến việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư, bao gồm nhưng không giới hạn :
  • (i) đơn đăng ký điều chỉnh,
  • (ii) bản giải trình các nội dung thay đổi,
  • (iii) Điều lệ sửa đổi của Công ty,
  • (iv) báo cáo tình hình hoạt động của Công ty,
  • (v) Biên bản, quyết định của chủ sở hữu về việc điều chỉnh nội dung đăng ký dự án đầu tư, và các tài liệu, văn bản khác (nếu có).
 • Thay mặt Quý Công ty nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, liên lạc và làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thay đổi địa chỉ Công ty; nhận kết quả đăng thay đổi địa chỉ.
 • Thực hiện thủ tục xin cấp đổi con dấu pháp nhân tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2.2.   Tài liệu yêu cầu

 • 02 bản sao Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty;
 • 02 bản sao giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của Công ty;
 • 02 bản sao điều lệ của Công ty;
 • 02 bản sao thông báo tạm ngừng lần 1 của Công ty;
 • 02 bản sao thông báo tạm ngừng lần 2 của Công ty;
 • 02 bản sao Báo cáo tài chính (có xác nhận kiểm toán) từ năm thành lập cho đến năm 2014;
 • Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty từ khi thành lập cho đến nay;
 • Văn bản xác nhận tiến độ góp vốn của các nhà đầu tư theo cam kết (xác nhận của ngân hàng nếu nhà đầu tư góp vốn bằng hình thức chuyển khoản, giấy chứng nhận góp vốn của Công ty nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn, cổ phiếu nếu là Công ty cổ phần hoặc văn bản khác có giá trị pháp lý tương đương và số tiền góp vốn được thể hiện trong báo cáo tài chính của Công ty);
 • Bản sao thẻ tạm trú của người đại diện theo pháp luật (nếu người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài);
 • Bản sao hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu của Công ty;
 • Giấy tờ về địa điểm trụ sở chính dự định chuyển đến (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu bên cho thuê là cá nhân; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề cho thuê bất động sản nếu bên cho thuê là tổ chức; sơ đồ thửa đất, bản vẽ thiết kế diện tích đất sử dụng làm văn phòng)

Lưu ý: Các tài liệu trên đây, nếu là bản sao phải được công chứng, chứng thực trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

2.3.   Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện toàn bộ công việc nêu là 40 ngày làm việc, cụ thể như sau:

 • Thời gian thực hiện là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ;
 • Thời gian cho việc thay đổi địa chỉ Giấy chứng nhận đầu tư với việc thay đổi địa chỉ Công ty là 25 ngày làm việc kể từ thời điểm Chị chuyển toàn hồ sơ cho việc thay đổi địa chỉ do chúng tôi soạn đã có đầy đủ dấu và chữ ký theo hướng dẫn ký kèm theo hồ sơ.

Lưu ý: thời gian trên không bao gồm thời gian gián đoạn do việc bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước.

© 2017 . Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449