3
Dịch Vụ Tư Vấn
0904.445.449
(Hotline 24/7)
024.3795.7776
(Hotline Văn Phòng)
Nhắn Tin Zalo
(Hỗ Trợ 24/7)

Tư vấn thay đổi trụ sở công ty 100% vốn nước ngoài

Tư vấn thay đổi trụ sở công ty 100% vốn nước ngoài – Hiện nay , Quý doanh nghiệp đang tạm ngừng kinh doanh, do dó, để tiến hành công việc thay đổi địa chỉ, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:

1.1.  Bước 1: Thông báo doanh nghiệp hoạt động trở lại :

 • Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp được phép ngừng kinh doanh nhưng thời gian tạm ngừng không ngừng ghi kinh doanh trong thông báo không được quá một năm. Sau khi hết thời gian tạm ngừng kinh doanh đã thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.
 • Công ty thử nghiệm đang tạm ngừng 2 năm. Thì ít nhất phải gửi thông báo tạm ngừng kinh doanh đến cơ quan thuế 02 lần. Trước khi Công ty tiến hành thay đổi địa chỉ cần tiến hành thông báo lên cơ quan thuế về việc Công ty bắt đầu hoạt động kinh doanh trở lại.

1.2. Bước 2: Tiến hành đầu tư chứng chỉ giấy phép điều chỉnh :

 • To done the procedure in the capital certificate of the content change in address , Công ty đang làm việc phải đảm bảo các điều kiện sau:
  • (i) thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Tức là nhà đầu tư góp vốn theo đúng tiến độ và thời hạn cam kết của nhà đầu tư ghi nhận trong đầu tư chứng nhận và công ty có nghĩa vụ nộp thuế tài khoản, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật;
  • (ii) thực hiện quy định của pháp luật về kế toán, kiểm toán và thống kê; and other services in the quy định của pháp luật.
 • Theo quy định của pháp luật, trong quá trình hoạt động. Nếu công ty có nhu cầu điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, định thức hình, vốn… . Thì phải thực hiện đăng ký điều chỉnh nội dung tại kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội.

*(Với dự án thuộc thẩm quyền thẩm định. Yêu cầu nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho cơ quan quản lý nhà nước quản lý tư vấn thẩm định quyền xem xét điều chỉnh ).

 • Location mà công ty dự kiến ​​chuyển đến phải có chức năng làm trụ sở theo quy định của pháp luật, tức là nếu bên cho thuê là cá nhân thì phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; if bên cho thuê là tổ chức, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của bên cho thuê phải có ngành nghề cho thuê bất động sản; sơ đồ đất, bản vẽ thiết kế diện tích đất sử dụng làm văn phòng.

Lưu ý:

Nếu địa điểm mới trùng lặp địa chỉ với điểm thực hiện dự án đầu tiên. Bắt buộc điểm mới đó phải đảm bảo đủ điều kiện về điểm thực hiện dự án mà nhà đầu tư đã đăng ký ban đầu đối với đầu tư dự án .

Phạm vi công việc

Bước 1: Thông báo doanh nghiệp bắt đầu hoạt động trở lại kinh doanh trở lại

Đối với nội dung này. Nếu bên doanh nghiệp tiến hành thông báo tạm ngừng kinh doanh theo quy định của pháp luật. Chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp chỉnh sửa hồ sơ hoạt động trở lại. Sau đó gửi lên Sở kế hoạch thành phố Hà Nội to the company is active trở lại.

Bước 2: Tiến hành thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

 • Quy định pháp luật tư vấn có liên quan đến điều chỉnh giấy phép chỉ tư vấn;
 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký đầu tư dự án chỉnh sửa, bao gồm nhưng không giới hạn:
  • (i) đăng ký menu điều chỉnh,
  • (ii) giải trình nội dung thay đổi,
  • (iii) Sửa đổi điều lệ của Công ty,
  • (iv) hoạt động báo cáo tình hình của công ty,
  • (v) Biên bản quyết định của chủ sở hữu về việc điều chỉnh nội dung đăng ký dự án đầu tư và các tài liệu, văn bản khác (nếu có).
 • Thay mặt Quý Công ty nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, liên lạc và làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thay đổi địa chỉ chỉ Công ty; get results Đăng ký thay đổi địa chỉ.
 • Thực hiện thủ tục xin cấp đổi con dấu pháp nhân tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2.2.   Yêu cầu tài liệu

 • 02 bản sao Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty;
 • 02 bản sao giấy chứng nhận đăng ký thuế số của Công ty;
 • 02 bản Công ty;
 • 02 bản sao thông báo tạm ngừng lần 1 của Công ty;
 • 02 bản sao thông báo tạm ngừng lần 2 của Công ty;
 • 02 bản sao Báo cáo tài chính (có xác nhận kiểm toán) từ năm thành lập đến năm 2014;
 • Hoạt động báo cáo tình hình của công ty từ khi thành lập cho đến nay;
 • Văn bản xác nhận cấp vốn góp của các nhà đầu tư theo cam kết

(Bên ngân hàng xác nhận, nếu nhà đầu tư góp vốn bằng hình thức chuyển khoản. Thì giấy chứng nhận quyền sở hữu vốn góp của cty là công ty trách nhiệm của chủ sở hữu).

 • Bản sao tạm trú thẻ của người đại diện theo luật. (Nếu người đại diện theo luật là người nước ngoài);
 • Người đại diện bản sao theo luật;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký mẫu của Công ty;
 • Giấy tờ về địa điểm trụ sở chính chuyển đến (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu bên cho thuê là cá nhân; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề cho thuê bất động sản nếu bên cho thuê là tổ chức; sơ đồ đồ đất, bản vẽ thiết kế tích hợp đất sử dụng làm văn phòng)

Lưu ý : Các tài liệu trên đây, nếu là bản sao phải được chứng nhận, chứng thực trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

2.3.   Thời gian thực thi

Show toàn bộ công việc xác định thời gian là công việc 40 ngày, cụ thể như sau:

 • Thời gian thực hiện là 15 ngày kể từ ngày làm việc;
 • Thời gian thay đổi của Giấy chứng nhận đôí với việc thay đổi địa chỉ Công ty là 25 ngày làm việc từ thời điểm, cần chuyển toàn bộ hồ sơ cho công việc thay đổi địa chỉ do chúng tôi soạn thảo đầy đủ dấu và loại ký tự hướng dẫn với hồ sơ.

Trên đây là vấn đề thay đổi trụ sở công ty 100% vốn nước ngoài của Oceanlaw . Nếu có thắc mắc thêm, xin vui lòng liên hệ 0904 445 449.

Lưu ý : time on not bao gồm các đoạn làm việc bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước.

5/5 (1 Review)
© 2017 . Thiết kế Website bởi OCEANLAW.