3
Dịch Vụ Tư Vấn
0904.445.449
(Hotline 24/7)
024.3795.7776
(Hotline Văn Phòng)
Nhắn Tin Zalo
(Hỗ Trợ 24/7)

Tư vấn thành lập hộ kinh doanh cá thể

Tư vấn thành lập hộ kinh doanh cá thể

Oceanlaw tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan đến việc thành lập hộ kinh doanh cá thể

 • Tư vấn điều kiện thành lập hộ kinh doanh cá thể;
 • Tư vấn đặt tên hộ kinh doanh cá thể;
 • Tư vấn cơ cấu tổ chức;
 • Tư vấn địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh;
 • Tư vấn ngành nghề kinh doanh có điều kiện;
 • Tư vấn người sở hữu, quyền pháp lý, vốn;
 • Tư vấn các khoản thuế phải nộp khi thành lập hộ kinh doanh;
 • Tư vấn hồ sơ thành lập hộ kinh doanh cá thể;
 • Tư vấn thời gian hoàn tất thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể;
 • Tư vấn các nội dung liên quan khác.

Các loại thuế hộ kinh doanh cá thể phải nộp

Thu nhập chịu thuế từ kinh doanh được xác định bằng doanh thu trừ đi các khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập chịu thuế từ kinh doanh trong kỳ tính thuế.

Các chi phí hợp lý bao gồm: tiền lương, tiền công, thù lao và các chi phí khác trả cho người lao động; chi phí nguyên vật liệu, hàng hóa sử dụng vào sản xuất kinh doanh; chi phí khấu hao, bảo dưỡng tài sản cố định sử dụng vào sản xuất kinh doanh; chi trả lãi tiền vay; chi phí quản lý; các khoản thuế, phí và lệ phí phải nộp theo qui định của pháp luật được tính vào chi phí và các khoản chi phí khác có liên quan.

Việc xác định doanh thu, chi phí dựa trên cơ sở định mức, tiêu chuẩn, chế độ và chứng từ, sổ kế toán theo qui định của pháp luật. Trường hợp nhiều người cùng tham gia kinh doanh trong một đăng ký kinh doanh thì thu nhập chịu thuế của mỗi người được xác định theo

 • Tỉ lệ vốn góp của từng cá nhân ghi trong đăng ký kinh doanh; hoặc
 • Thỏa thuận giữa các cá nhân đăng ký kinh doanh; hoặc
 • Tính bằng số bình quân thu nhập đầu người trong trường hợp đăng ký kinh doanh không xác định tỉ lệ vốn góp hoặc không có thỏa thuận về phân chia thu nhập giữa các cá nhân.

Thời gian thành lập hộ kinh doanh cá thể trong bao lâu?

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho bạn trong vòng 5 ngày kể từ ngày bạn nộp giấy xin đăng ký kinh doanh nếu: ngành, nghề kinh doanh của bạn không nằm trong danh sách các ngành, nghề kinh doanh bị cấm (sản xuất pháo nổ, súng, v.v.); tên hộ kinh doanh của bạn thoả mãn các yêu cầu về đặt tên doanh nghiệp; bạn đóng đầy đủ lệ phí đăng ký kinh doanh; giấy xin đăng ký kinh doanh của bạn được điền đầy đủ và các giấy tờ kèm theo trong hồ sơ đăng ký kinh doanh được nộp đầy đủ.

Khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu đăng kí kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp cho bạn giấy biên nhận, ghi rõ ngày nộp hồ sơ.  Nếu các nội dung trong hồ sơ yêu cầu đăng ký kinh doanh không đầy đủ theo quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo bằng văn bản yêu cầu bạn chỉnh sửa hoặc bổ sung hồ sơ trong vòng 5 ngày làm việc.  Trong thông báo này, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ chỉ rõ nội dung cần chỉnh sửa hoặc bổ sung.

Các thông tin cần cung cấp trong Hồ sơ thành lập hộ kinh doanh cá thể?

 • Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh;
 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Số vốn kinh doanh;
 • Tên đầy đủ, số và ngày cấp chứng minh nhân dân của chủ hộ kinh doanh hoặc đại diện hộ gia đình;
 • Địa chỉ nơi cư tú của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình;
 • Chữ ký.

Lợi ích khi liên hệ tư vấn thành lập hộ kinh doanh cá thể tại Oceanlaw

 • Luật sư tư vấn có nhiều năm kinh nghiệm, xây dựng hồ sơ hộ kinh doanh nhanh chóng;
 • Thông tin chi tiết, tư vấn đầy đủ cho khách hàng;
 • Hỗ trợ tư vấn pháp lý sau thành lập;
 • Tư vấn các nội dung liên quan khác như: Cơ sở đủ điều kiện, xin giấy phép con…;
 • Tư vấn hoàn toàn MIỄN PHÍ, không mất bất kỳ chi phí nào;
 • Hỗ trợ dịch vụ thành lập hộ kinh doanh cá thể nhanh chóng cho khách hàng.

Trên đây là tư vấn của Oceanlaw về tư vấn thành lập hộ kinh doanh cá thể, khách hàng có nhu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến Oceanlaw qua Hotline 0904 445 449.

5/5 (1 Review)
© 2016 . Thiết kế Website bởi OCEANLAW.