3
Dịch Vụ Tư Vấn
0904.445.449
(Hotline 24/7)
024.3795.7776
(Hotline Văn Phòng)
Nhắn Tin Zalo
(Hỗ Trợ 24/7)

Tư vấn thành lập doanh nghiệp tư nhân

Mỗi năm, dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Oceanlaw đã giúp cho hàng trăm doanh nghiệp được thành lập trên toàn quốc. Không chỉ tư vấn thành lập doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn miễn phí, Oceanlaw còn sẵn sàng hỗ trợ quý khách xuyên suốt quá trình thành lập cũng như hoạt động kinh doanh. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để thành lập doanh nghiệp nhanh chóng và thuận lợi nhất.

Đầu tiên, Oceanlaw xin cung cấp cho quý khách thông tin về loại hình doanh nghiệp tư nhân cũng như đặc điểm của loại hình này.
Theo quy định tại Điều 183 Luật doanh nghiệp  2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 thì Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp trong đó:

“1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
2. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
3. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.
4. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.”

Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân:

Cũng giống như các loại hình doanh nghiệp khác,  loại hình này có các đặc điểm chung của một doanh nghiệp như: có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng kí kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, bên cạnh các đặc điểm chung đó, doanh nghiệp tư nhân còn có các đặc điểm riêng như: do một cá nhân làm chủ, tài sản của doanh nghiệp tư nhân cũng chính là tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn đối với các khoản nợ phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp tư nhân, và đặc điểm đang lưu ý nhất chính là  doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân…

Ưu và nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân:

Về ưu điểm, doanh nghiệp tư nhân có một số lợi thế so với các loại hình doanh nghiệp khác như:

 • Doanh nghiệp tư nhân chỉ có một chủ sở hữu duy nhất nên người chủ sở hữu này hoàn toàn chủ động trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh.
 • Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân đơn giản, dễ dàng.
 • Tính bí mật và bảo mật về kinh doanh cao.
 • Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp tư nhân đơn giản, gọn nhẹ vì toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp thuộc quyền quyết định của chính chủ doanh nghiệp.
 • Trách nhiệm vô hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân luôn tạo sự tin tưởng cho đối tác và khách hàng, thu hút vốn đầu tư. Giúp doanh nghiệp ít chịu sự ràng buộc chặt chẽ bởi pháp luật. Đây là một điểm khác biệt lớn giữa doanh nghiệp tư nhân với các loại hình doanh nghiệp khác.
 • Người chủ sở hữu toàn quyền quyết định kiểm soát toàn bộ hoạt động kinh doanh, do vậy dễ kiểm soát các hoạt động. Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Quy định này cho thấy chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền định đoạt tài sản của doanh nghiệp hoàn toàn theo ý chí của mình, chứ không chỉ định đoạt bản thân doanh nghiệp tư nhân như bán hoặc cho thuê doanh nghiệp.
 • Tính linh hoạt do người chủ có thể thay đổi ngành hàng kinh doanh của mình theo ý muốn.
 • Giải thể dễ dàng, DNTN có thể bán cơ sở kinh doanh của mình cho bất kỳ người nào họ muốn với bất cứ lúc nào theo giá họ chấp nhận.
 • Quý khách muốn tự mình thành lập doanh nghiệp và tự mình quản lý cũng như tự chịu trách nhiệm với doanh nghiệp đó thì việc thành lập doanh nghiệp tư nhân là lựa chọn tốt nhất dành cho quý khách.

Tư vấn thành lập doanh nghiệp tư nhân

Tuy nhiên, bên cạnh đó, quý khách cần cân nhắc và lưu ý với một số nhược điểm của loại hình doanh nghiệp tư nhân như:

 • Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân. Do đó mức độ rủi ro của chủ doanh tư nhân cao, chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của doanh nghiệp và của chủ doanh nghiệp chứ không giới hạn số vốn mà chủ doanh nghiệp đã đầu tư vào doanh nghiệp.
 • Trách nhiệm pháp lý vô hạn, như đã nêu ở trên chủ sở hữu được hưởng toàn bộ lợi nhuận của doanh nghiệp, nhưng nếu thua lỗ thì họ cũng gánh chịu một mình.
 • Khó khăn của DNTN liên quan đến số lượng tài sản, vốn có giới hạn mà một người có thể có, thường họ bị thiếu vốn và bất lợi này có thể gây cản trở cho sự phát triển.

Điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân:

Để thành lập doanh nghiệp tư nhân, quý khách cần phải đáp ứng được các điều kiện sau đây:

 • Điều kiện đối với chủ doanh nghiệp tư nhân: người thành lập doanh nghiệp tư nhân phải đáp ứng được các điều kiện được quy định tại khoản 1 và 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014:

“Điều 18. Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp
1. Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:
a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;
d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.”

Ngoài ra đối với loại hình doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân cần đáp ứng thêm các điều kiện sau đây:

 • Mỗi cá nhân chỉ được làm chủ một doanh nghiệp tư nhân.
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là thành viên công ty hợp danh, chủ hộ kinh doanh hay chủ doanh nghiệp tư nhân khác…
 • Tên doanh nghiệp: không bị trùng lặp, không gây nhầm lẫn…(phải đáp ứng được các điều kiện cũng như lưu ý với điều cấm về tên doanh nghiệp được quy định tại Điều 38 và Điều 39 Luật Doanh nghiệp)
 • Trụ sở doanh nghiệp: địa chỉ rõ ràng, đáp ứng theo quy định pháp luật (quy định tại Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2014)
 • Ngành nghề kinh doanh: không vi phạm điều cấm của pháp luật và phải nằm trong danh mục thuộc hệ thống ngành nghề kinh tế quốc dân hoặc pháp luật chuyên ngành.
 • Vốn: đảm bảo vốn pháp định theo quy định pháp luật và đối với nhành nghề kinh doanh(nếu có)
 • Hồ sơ đăng kí kinh doanh hợp lệ theo quy định pháp luật. (quy định tại Điều 20 Luật Doanh nghiệp 2014)
 • Nộp đủ lệ phí đăng kí kinh doanh theo quy định pháp luật (căn cứ vào từng ngành nghề kinh. doanh…)

Tư vấn thành lập doanh nghiệp tư nhân tại oceanlaw

Tư vấn thành lập doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân:

Khi thành lập doanh nghiệp tư nhân, quy khách cần chuẩn bị các giấy tờ được quy định tại điều 20 Luật Doanh nghiệp 2014:
“Điều 20. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
2. Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân.”
Ngoài ra sẽ có thêm một sô giấy tờ khác nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có điều kiện.

Trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân:

 • Chuẩn bị hồ sơ đăng ký  doanh nghiệp tư nhân.
 • Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân tại Phòng Kinh doanh, Sở Kế hoach và Đầu tư.
 • Tiến hành khắc con dấu.
 • Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp và công bố mẫu con dấu trên cổng thông tin quốc gia.

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Oceanlaw:

 • Tư vấn chọn và tra cứu tên doanh nghiệp: tư vấn chọn tên cho doanh nghiệp tư nhân của quý khách đảm bảo theo các quy định của pháp luật: dễ hiểu, không gây hiểu lầm… Ngoài ra chúng tôi còn tra cứu tên doanh nghiệp đã tư vấn cho quý khách để đảm bảo không trùng lặp , gây nhầm lẫn với các doanh nghiệp khác.
 • Tư vấn lựa chọn loại hình kinh doanh phù hợp: để quý khách có thể phát triển kinh doanh một cách thuận lợi nhất, chúng tôi sẽ tư vấn cho quý khách những loại hình kinh doanh có tiềm năng phát triển nhất ở thời điểm thành lập doanh nghiệp. Nếu như quý khách đã lựa chọn được cho mình loại hình kinh doanh, thì chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ giúp quý khách phân tích những tiềm năng phát triển của loại hình đó cũng như đưa cho quý khách những chiến lược tốt nhất cho phát triển loại hình đó.
 • Tư vấn lựa chọn trụ sở kinh doanh: khi tư vấn lực chọn trụ sở kinh doanh cho quý khách, Oceanlaw luôn đảm bảo địa chỉ rõ ràng theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, tùy vào địa bàn quý khách muốn thành lập doanh nghiệp, chúng tôi luôn đảm bảo chọn lựa giúp quý khách những vị trí thành lập trụ sở kinh doanh thuận lợi nhất (ở ngay trung tâm hoặc gần trung tâm, khu đông dân cư phát triển, giao thông thuận lợi…)
 • Tư vấn vốn pháp định và điều lệ: tư vấn vốn pháp định theo đúng quy định của pháp luật, bên cạnh đó chúng tôi còn tư vấn cho quý khách vốn điều lệ phù hợp nhất với tình hình tài chính của quý khách cũng như vốn điều lệ đối với từng loại hình kinh doanh nhất định.
 • Tư vấn các công việc, thủ tục cần thiết cho một doanh nghiệp mới thành lập: dịch vụ tư vấn của chúng tôi còn bao gồm cả tư vấn công việc, thủ tục cần thiết cho quý khách khi mới thành lập doanh nghiệp như đăng kí mã số thuế, mã số xuất khẩu( nếu có), mã số Hải quan(nếu có)…
 • Tư vấn sau thành lập doanh nghiệp.

Cùng với dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn miễn phí, Oceanlaw còn cung cấp đến quý khách dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư nhân đảm bảo uy tín-chất lượng-hiệu quả-tiết kiệm nhất. Hy vọng được phục vụ quý khách trong thời gian sớm nhất.
Chúc quý khách thành công!

Trinh Phạm
5/5 (1 Review)
© 2016 . Thiết kế Website bởi OCEANLAW.