3
Dịch Vụ Tư Vấn
0904.445.449
(Hotline 24/7)
024.3795.7776
(Hotline Văn Phòng)
Nhắn Tin Zalo
(Hỗ Trợ 24/7)

Tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài – Với kinh nghiệm nhiều năm tư vấn thành lập công ty cho nhiều doanh nghiệp. Oceanlaw sẵn sàng cung cấp cho quý khách dịch vụ tư vấn thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài cho tất cả các nhà đầu tư thuộc bất kỳ quốc gia nào mong muốn đầu tư vào bất cứ vùng lãnh thổ nào của Việt Nam Nam.

Với dịch vụ tư vấn thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài của chúng tôi, nhà đầu tư hoàn toàn không phải lo lắng về những khó khăn trở ngại trong quy định luật, hồ sơ thủ tục liên tục… Không chỉ tư vấn thành lập công ty , chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển kinh doanh tại Việt Nam.

Tư vấn thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Oceanlaw

Bài viết này của Oceanlaw xin được cung cấp cho quý khách toàn bộ những thông tin liên quan đến việc thành lập công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài .

Công ty 100% vốn nước ngoài là công ty thuộc sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, thành lập tại Việt Nam, cơ sở và trụ sở tại Việt Nam. Tự chịu trách nhiệm pháp lý và kết quả kinh doanh của công ty. Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài có thể là một đơn vị, cá nhân hay một tổ chức hoặc nhiều tổ chức cùng thành lập để hoạt động kinh doanh.

Công ty 100% vốn nước ngoài có tư cách pháp nhân theo luật Việt Nam quy định, chịu sự điều chỉnh của luật pháp Việt Nam, được thành lập và hoạt động kể từ ngày được cấp giấy phép đầu tư, là chủ thể pháp luật lý do độc lập, bình đẳng với các công ty thuộc mọi thành phần kinh tế.

Được thành lập dưới hình thức một công ty TNHH, chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn bằng số vốn đưa vào kinh doanh. Nhà nước Việt Nam chỉ quản lý thông tin qua việc cấp giấy phép đầu tư và kiểm tra xem họ có thực hiện đúng luật hay không. Nhà nước Việt Nam không can thiệp vào công việc tổ chức quản lý của công ty 100% vốn nước ngoài.

Danh pháp định của Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài ít nhất phải bằng 30% vốn đầu tư. Đối với các dự án xây dựng công trình kết cấu hạ tầng, dự án đầu tư vào địa bán khuyến mãi đầu tư, dự án trồng rừng, dự án có quy mô lớn, Tỷ lệ này có thể thấp hơn nhưng không dưới 20% đầu tư và phải được cơ quan cấp giấy phép đầu tư chấp nhận.

Điều kiện thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam:

Quý khách hàng cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Đầu tư không thuộc lĩnh vực cấm đầu tư theo pháp luật Việt Nam.
 • Có dự án đầu tư tại Việt Nam (dự án khả thi) được cơ quan nhà nước Việt Nam có thẩm quyền xem xét.
 • Có năng lực tài chính để triển khai dự án đầu tư.
 • Có cam kết về nghĩa vụ với Nhà nước Việt Nam về thuế, sử dụng lao động địa phương,…
 • Có hồ sơ hợp lệ về việc thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tư vấn thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài

Hồ sơ thành lập công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:

Đối với công ty TNHH

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Quy chế công ty.
 • Danh sách thành viên.
 • Bản sao các tờ giấy sau đây:
  • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh đạo;
  • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn công công dân, Hộ chiếu hoặc Chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên được tổ chức
  • Thẻ căn công công dân, Hộ chiếu hoặc Chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Đối chiếu với cổ phần công ty

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Quy chế công ty.
 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (danh sách người đại diện theo ủy quyền nếu có)
 • Bản sao các tờ giấy sau đây:
  • Thẻ căn công công dân, Hộ chiếu hoặc Chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;
  • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn công công dân, Hộ chiếu hoặc Chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên được tổ chức;
  • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh đạo;
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Trình tự, thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam : (Căn cứ theo luật Đầu tư 2014)

 • Giai đoạn 1: Đăng ký chủ trương đầu tư với cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thành lập công ty: trong một số trường hợp nhà đầu tư phải đăng ký chủ trương đầu tư với Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Giai đoạn 2: Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Áp dụng với các trường hợp sau đây:

 • Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;
 • Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế sau:
  • Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có nhiều thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
  • Có tổ chức kinh tế quy định như nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;
  • Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên.
 • Giai đoạn 3: Soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp và lập hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Giai đoạn 4: Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp: sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia.
 • Giai đoạn 5: Khắc dấu doanh nghiệp và công bố mẫu dấu của doanh nghiệp trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia :tiến hành khắc dấu tại đơn vị khắc dấu được cho phép, số lượng và hình thức đánh dấu doanh nghiệp tự quyết định theo quy định của pháp luật.

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài:

Tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Tư vấn trước khi thành lập công ty:

 • Tư vấn loại hình doanh nghiệp khi quý khách hàng đầu tư vào Việt Nam theo lộ trình cam kết WTO.
 • Tư vấn cấu trúc tổ chức doanh nghiệp.
 • Tư vấn chọn tên công ty và tra cứu tên.
 • Tư vấn lựa chọn trụ sở công ty phù hợp với điều kiện kinh doanh.
 • Tư vấn vốn điều lệ: phù hợp với ngành kinh doanh và loại hình doanh nghiệp.
 • Tư vấn ngành kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật và cam kết WTO.
 • Tư vấn tổ chức bộ máy, mối quan hệ giữa các chức danh quản lý.
 • Tư vấn lựa chọn người đại diện theo luật.
 • Tư vấn tỷ lệ và phương thức góp vốn.
 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên.
 • Tư vấn về chia lợi nhuận, chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, cách thức xử lý các khoản vay phát sinh
 • Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

Đại diện khách hàng thực hiện:

 • Hỗ trợ đăng ký chủ trương kinh doanh với Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh (đối với những trường hợp bắt buộc phải đăng ký chủ trương kinh doanh trước khi làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);
 • Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối đầu với những trường hợp bắt buộc phải xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư);
 • Đại diện cập nhật, theo dõi, trả lời và nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài;
 • Đại diện của khách hàng cập nhật hồ sơ đăng ký thành lập công ty lên Sở kế hoạch và đầu tư;
 • Theo dõi hồ sơ và trả lời Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Thông báo kết quả hồ sơ đã cập nhật cho quý khách;
 • Đại diện nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Đại diện đăng báo cáo thành lập công ty và công bố mẫu dấu trên Cổng thông tin Quốc gia;
 • Tiến hành thủ tục đăng ký mã số Thuế, mã số Hải quan…

Giấy tờ bàn giao cho khách hàng:

 • Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);
 • Con trỏ danh sách.

Dịch vụ hậu mãi của Oceanlaw:

 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí 1 năm.
 • Cung cấp các văn bản luật có liên quan hoàn toàn miễn phí trên Website công ty.
 • Giảm giá 10% cho các dịch vụ tiếp theo của quý khách sử dụng tại Oceanlaw.

Oceanlaw hy vọng được hợp tác với quý khách hàng tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài trong thời gian sớm nhất qua hotline 0904 445 449.

5/5 (1 Review)
© 2023 . Thiết kế Website bởi OCEANLAW.