Tư vấn hồ sơ thành lập công ty hợp danh

Oceanlaw tư vấn khách hàng hoàn thiện hồ sơ thành lập công ty hợp danh nhanh chóng, đồng đưa ra định nghĩa cũng như lợi ích khi thành lập loại hình công ty này.

Công ty hợp danh có yêu cầu gì?

Theo điều 130 Luật doanh nghiệp định nghĩa: Công ty hợp danh yêu cầu phải có ít nhất 2 thành viên cùng là chủ sở hữu công ty, cùng kinh doanh dưới một tên chung. Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và không được phép phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. Các thành viên hợp danh cũng có thể là thành viên góp vốn. Yêu cầu về thành viên: Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng tất cả tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Ngoài ra, thành viên góp vón chỉ chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp.

Oceanlaw tư vấn thành lập công ty hợp danh và các vấn đề liên quan

  • Tư vấn cách thức hoạt động công ty và điều hành như thế nào;
  • Tư vấn mô hình và cơ cấu tổ chức;
  • Tư vấn mối quan hệ giữa các bậc quản lý;
  • Tư vấn tiêu chuẩn và yêu cầu đối với các chức danh quản lý cần đáp ứng;
  • Tư vấn tỷ lệ và phương thức góp vốn;
  • Tư vấn nghĩa vụ và quyền lợi được hưởng của các thành viên;
  • Tư vấn đưa ra phương án chia lợi nhuận hợp lý và xử lý nghĩa vụ phát sinh;
  • Các vấn đề khác có liên quan.

Hồ sơ khi thành lập loại hình công ty hợp danh

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp(Theo mẫu) với loại hình  công ty hợp danh;
– Điều lệ công ty;
– Danh sách thành viên công ty hợp danh (theo mẫu);
– Giấy tờ kèm theo Danh sách thành viên công ty hợp danh, bao gồm các loại giấy tờ sau:
+ Bản sao của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của thành viên là cá nhân; hoặc
+ Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ công ty hoặc các tài liệu tương đương khác, bản sao của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên góp vốn là pháp nhân. Đối với thành viên góp vốn không phải là cá nhân mà là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.
– Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (nếu công ty kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định);
– Bản sao các chứng chỉ hành nghề của:
+ Giám đốc (Tổng giám đốc) hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu Giám đốc (Tổng giám đốc) hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh đó phải có chứng chỉ hành nghề; hoặc
+ Giám đốc (Tổng giám đốc) và ít nhất một cán bộ chuyên môn của công ty nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu Giám đốc (Tổng giám đốc) và người khác phải có chứng chỉ hành nghề; hoặc
+ Hoặc ít nhất của một cán bộ chuyên môn của công ty nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề nhưng không yêu cầu Giám đốc (Tổng giám đốc) hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh đó phải có chứng chỉ hành nghề.

Nếu bạn không chuyên nghiệp trong lĩnh vực thành lập công ty hợp danh, bạn sẽ mất rất nhiều thời gian cũng như công sức để chuẩn bị hồ sơ, soạn thảo hồ sơ, chỉnh sửa hồ sơ thành lập công ty hợp danh nhiều lần theo yêu cầu của cơ quan cấp phép thành lập công ty hợp danh. Dịch vụ thành lập công ty hợp danh của Oceanlaw sẽ giúp bạn.

Trên đây là những thông tin về hồ sơ cần thiết khi thành lập công ty hợp danh bạn cần có, Mọi thắc mắc bạn có thể liên hệ với Oceanlaw để được chuyên gia tư vấn chi tiết thêm. Hy vọng sẽ giúp ich được doanh nghiệp bạn.

© 2016 . Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449