3
Dịch Vụ Tư Vấn
0904.445.449
(Hotline 24/7)
024.3795.7776
(Hotline Văn Phòng)
Nhắn Tin Zalo
(Hỗ Trợ 24/7)

Tư vấn giải thể doanh nghiệp

Tư vấn giải thể doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả, hoạt động cầm chừng, doanh thu các quý liên tiếp sụt giảm…Đó có thể đến lúc bạn nên nghĩ tới việc giải thể doanh nghiệp. Thủ tục giải thể doanh nghiệp khá phức tạp trải qua nhiều công doạn khác nhau. Vì thế bạn nên lựa chọn công ty luật uy tín giúp bạn thực hiện thủ tục này. Oceanlaw với kinh nghiệm tư vấn giải thể cho nhiều doanh nghiệp chắc chắn là sự lựa chọn tin cậy của bạn.

>> Giải thể doanh nghiệp là gì?

Theo Điều 207 Luật doanh nghiệp 2020 có quy định:

“1. Doanh nghiệp bị giải thể trong trường hợp sau đây:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 •  Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.”

mở văn phòng đại diện tại hà nội

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

  • Thông báo về giải thể doanh nghiệp. Với các văn bản kèm theo (Quy định điểm a khoản 1 điều 70 NĐ 01/2021/NĐ-CP):

  + Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc giải thể doanh nghiệp.

  + Phương án giải quyết nợ (nếu có)

  • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có)

  – Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

  – Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, những người quy định tại khoản 2 Điều 210 Luật Doanh nghiệp phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết, số thuế chưa nộp, số nợ khác chưa thanh toán và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

>>> Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Tư vấn giải thể doanh nghiệp tại oceanlaw

Tư vấn trước khi giải thể doanh nghiệp

Tư vấn giải thể công ty theo các quy định của pháp luật bao gồm:

 • Các điều kiện Giải thể được quy định trong Điều lệ công ty;
 • Thẩm quyền quyết định giải thể công ty;
 • Thủ tục thu hồi tài sản của công ty sau khi giải thể;
 • Quyền lợi và nghĩa vụ của các Cổ đông công ty;
 • Quyền của người lao động theo quy định của Luật Lao động;
 • Đóng mã số thuế, trả giấy chứng nhận ĐKDN, trả dấu và giấy đăng ký mẫu dấu (nếu có);
 • Thủ tục thanh lý và phân chia tài sản công ty khi giải thể;
 • Các hoạt động bị cấm từ khi có quyết định giải thể công ty.

Dịch vụ tư vấn giải thể doanh nghiệp chuyên nghiệp tại Oceanlaw

–   Về thủ tục luật:

+ Lấy thông tin, tư vấn cụ thể từng công việc cho khách hàng.
+ Soạn thảo bộ hồ sơ xin giải thể.
+ Thay mặt doanh nghiệp tiến hành thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
+ Đăng bố cảo giải thể nếu doanh nghiệp yêu cầu.
 Bàn giao cho doanh nghiệp các giấy tờ liên quan đến công việc như đã thoả thuận.

–   Về thủ tục thuế (nếu khách hàng yêu cầu):

+ Thay mặt doanh nghiệp tiến hành thủ tục đóng mã số thuế tại chi cục thuế( nếu doanh nghiệp yêu cầu) có trụ sở chính DN.
+ Kê khai thực hiện nốt nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.
+ Quyết toán thuế nếu cơ quan thuế yêu cầu.
Trên đây là sự tư vấn của Oceanlaw về giải thể doanh nghiệp. Khách hàng có nhu cầu liên hệ theo hotline 0904 445 4490243 795 7776 để được tư vấn.
5/5 (1 Review)
© 2016 . Thiết kế Website bởi OCEANLAW.