Thủ tục thành lập chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên

Căn cứ pháp lý của thủ tục thành lập chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
+ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
+ Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
+ Thông tư số 176/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính 23/10/2012 về mức thu phí và lệ phí Đăng ký Kinh doanh.

Điều kiên thành lập chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên

Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh theo đúng quy định;
2. Tên của chi nhánh được đặt theo đúng quy định của pháp luật;
3. Có trụ sở chi nhánh theo quy định của pháp luật;
4. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật;
5. Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên

A. Thành phần hồ sơ
1- Thông báo lập chi nhánh (do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký) (mẫu quy định);
2- Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty (mẫu tham khảo);
3- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh (mẫu tham khảo)
4- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh:
4.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.
4.2- Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.
5- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
6- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
7- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo).
B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty TNHH một thành viên

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên:

– Công ty dự kiến lập chi nhánh ở địa bàn/ địa phương nào thì lập hồ sơ theo quy định và gửi lên Sở kế hoạch và Đầu tư nơi chi nhánh đặt trụ sở (7 ngày làm việc sẽ có giấy phép nếu hồ sơ hợp lệ).
– Sau khi có giấy phép hoạt động chi nhánh, công ty tiến hành thủ tục khắc con dấu chi nhánh tại cơ quan công an có thẩm quyền (PC64 – Công an tỉnh/ thành phố).
– Sau khi có con dấu chi nhánh, Công ty tiến hành thủ tục thông báo cho cơ quan thuế về việc áp mã số thuế phụ cho chi nhánh.
– Chi nhánh phải nộp thuế môn bài ở mức 1 triệu đồng/1 năm.

Cách thức nộp hồ sơ thành lập chi nhánh công ty TNHH

– Trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.
– Thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Quý doanh nghiệp vui long đăng ký tại đây.

Kết quả thực hiện thủ tục lập chi nhánh công ty TNHH một thành viên

– Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh nếu hồ sơ hợp lệ
– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Xem thêm: Thủ tục thành lập văn phòng đại diện

© 2016 . Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449