Thủ tục giải thể công ty hợp danh

Thủ tục giải thể công ty khá rắc rối, nếu bạn cần một đơn vị để được tư vấn và giúp doanh nghiệp mình tiến hành các thủ tục giải thể công ty được nhanh chóng và an toàn nhất có thể tìm đến văn phòng luật Oceanlaw. Luật sư sẽ tư vấn miễn phí cho bạn.

Việc giải thể công ty hợp danh sẽ thực hiện hồ sơ và tiến hành các thủ tục giải thể theo các quy định sau:

ĐIỀU KIỆN GIẢI THỂ CÔNG TY HỢP DANH

1.Công ty hợp danh bị giải thể trong các trường hợp sau đây:
a. Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn.
b. Theo quyết định của Hội đồng thành viên công ty hợp danh.
c. Công ty không có đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định trong thời hạn 6 tháng liên tục.
d. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
2. Công ty hợp danh chỉ được giải thể khi đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Thành viên công ty hợp danh liên đới chịu trách nhiệm thanh toán hết số nợ còn lại của công ty nếu tài sản của công ty không đủ để trang trải số nợ của công ty.

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ GIẢI THỂ CÔNG TY HỢP DANH

–   Tư vấn các trường hợp giải thể công ty hợp danh;
–   Tư vấn cách thức tiến hành họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông công ty về việc giải thể doanh nghiệp;
–   Tư vấn cách thức ra quyết định về việc giải thể;
–   Tư vấn cách thức gửi thông báo giải thể đến các tổ chức, cá nhân có liên quan: chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động
–   Tư vấn thủ tục đăng báo giải thể;
–   Tư vấn phương thức thực hiện việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp;
–   Tư vấn thủ tục đóng mã số thuế
–   Tư vấn thủ tục xác nhận đóng tài khoản tại Ngân hàng (nếu có mở tài khoản) hoặc cam kết không mở tài khoản;
–   Tư vấn thủ tục huỷ dấu và trả Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu
–   Tư vấn thủ tục trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

HỒ SƠ GIẢI THỂ CÔNG TY HỢP DANH CẦN CÓ

– Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (Theo Mẫu)
– Quyết định giải thể hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố giải thể doanh nghiệp;
– Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
– Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;
– Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế;
– Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu;
– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

0/5 (0 Reviews)
© 2016 . Thiết kế Website bởi OCEANLAW.
0904 445 449