Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Thay đổi loại hình doanh nghiệp hay chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, là thủ tục cần làm khi loại hình doanh nghiệp của bạn không phù hợp với quy mô, đường lối phát triển của công ty. Để làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, các bạn chuẩn bị hồ sơ và nộp tại phòng đăng ký kinh doanh hoặc cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Cụ thể như sau:

>> Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là gì?

Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật:

 • Biên bản họp về việc chuyển đổi;
 • Quyết định về việc chuyển đổi;
 • Giấy đề nghị thay đổi loại hình Công ty;
 • Danh sách Thành viên/Cổ đông Công ty;
 • Dự thảo Điều lệ Công ty chuyển đổi
 • Các tài liệu cần thiết khác;

+ Đối với chuyển đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần hồ sơ gồm:

 • Giấy đề nghị chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc Quyết định và Biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty;
 • Điều lệ công ty sau khi chuyển đổi;
 • Danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập hoặc cổ đông phổ thông và các giấy tờ theo quy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật Doanh nghiệp;
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.

+ Đối với chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân sang công ty TNHH

 • Giấy đề nghị chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán; danh sách người lao động hiện có; danh sách các hợp đồng chưa thanh lý;
 • Danh sách thành viên theo quy định tại Điều 23 của Luật Doanh nghiệp đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định này của các thành viên công ty đối với trường hợp thành viên là cá nhân và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức;
 • Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;
 • Văn bản thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;
 • Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp tư nhân và các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Bước 2:  Nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc qua công thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Bước 3: Theo dõi hồ sơ và nhận kết quả

Bước 4: Làm thủ tục đổi loại con dấu công ty và mã số thuế doanh nghiệp.

Doanh nghiệp được phép thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp khi:

1. Phương thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đúng quy định;
2. Doanh nghiệp đã đăng ký thông tin số điện thoại liên lạc;
3. Ngành nghề kinh doanh đã đăng ký theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
4. Có đầy đủ thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trên Hệ thống thông tin doanh nghiệp quốc gia;
5. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật;

Cách thức thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: 

– Trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.
– Thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo địa chỉ www.dangkykinhdoanh.gov.vn

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời gian thực hiện: 05 ngày làm việc

© 2016 . Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449