Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty

Oceanlaw tư vấn hướng dẫn khách hàng làm thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty cổ phần trong thời gian nhanh nhất theo quy định của pháp luật.

Tham khảo thêm :

Thành phần hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh :

  • Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh.
  • Quyết định doanh nghiệp về chấm dứt hoạt động chi nhánh;
  • Bản gốc giấy chứng nhận thành lập chi nhánh.
  • Con dấu của chi nhánh.
  • Danh sách số nợ chưa thanh toán, danh sách chủ nợ bao gồm thuế, tiền bảo hiểm xã hội.
  • Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động.
  • Giấy xác nhận của cơ quan thuế.
  • Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu.

thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty

Trong đó :

  • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, người đứng đầu chi nhánh liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thự của hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh.
  • Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về hợp đồng, thanh toán khoản nợ của chi nhánh, giải quyết quyền lợp hợp pháp cho người lao động.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

Chi nhánh được chấm dứt hoạt động khi có hồ sơ chấm dứt hoạt động hợp lệ theo quy định của pháp luật;

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Cơ quan thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian thực hiện: Trong thời hạn 03 – 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh quy định tại khoản 2 Điều này, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của chi nhánh, văn phòng đại diện trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý:

+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
+ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
+ Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
+ Thông tư số 176/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính 23/10/2012 về mức thu phí và lệ phí Đăng ký Kinh doanh.

Trên đây là sự tư vấn của Oceanlaw về chấm dứt hoạt động chi nhánh doanh nghiệp, khách hàng liên hệ theo hotline 0965 15 13 11 để được hỗ trợ.

© 2017 . Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449