3
Dịch Vụ Tư Vấn
0904.445.449
(Hotline 24/7)
024.3795.7776
(Hotline Văn Phòng)
Nhắn Tin Zalo
(Hỗ Trợ 24/7)

Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty

Oceanlaw tư vấn hướng dẫn khách hàng làm thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty cổ phần trong thời gian nhanh nhất theo quy định của pháp luật.

Tham khảo thêm :

Thành phần hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh :

– Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh

– Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên đối với:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên,
 • Công ty hợp danh của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần;
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với Cty TNHH 1 thành viên về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh.

– Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên,
 • Cty hợp danh của Hội đồng quản trị đối với Cty cổ phần về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh.

thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty

Trong đó :

 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đứng đầu chi nhánh bị chấm dứt hoạt động liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh.
 • Doanh nghiệp có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động:

– Phải chịu trách nhiệm với các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế.

– Tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động.

Tiến trình chấm dứt hoạt động chi nhánh:

 • Trước khi thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện phải đăng ký với Cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.
 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh.
 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh. Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc chi nhánh chấm dứt hoạt động cho Cơ quan thuế.

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh. Cơ quan thuế sẽ gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của chi nhánh đến Phòng đăng ký kinh doanh.

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh. Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt hoạt động của chi nhánh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế. Đồng thời ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

 • Chi nhánh của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó. Hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước;
 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 • Cơ quan thực hiện:

– Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi chi nhánh đặt trụ sở.

Thời gian thực hiện: Trong thời hạn 03 – 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh quy định tại khoản 2 Điều này, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của chi nhánh, văn phòng đại diện trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý:

 • Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
 • Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010. Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
 • NĐ số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
 • Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013. Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
 • Thông tư số 176/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính 23/10/2012 về mức thu phí và lệ phí Đăng ký Kinh doanh.

Trên đây là sự tư vấn của Oceanlaw về chấm dứt hoạt động chi nhánh doanh nghiệp, khách hàng liên hệ theo hotline 0965 15 13 11 để được hỗ trợ.

0/5 (0 Reviews)
© 2017 . Thiết kế Website bởi OCEANLAW.