3
Dịch Vụ Tư Vấn
0904.445.449
(Hotline 24/7)
024.3795.7776
(Hotline Văn Phòng)
Nhắn Tin Zalo
(Hỗ Trợ 24/7)

Thay đổi tên công ty TNHH

Thay đổi tên công ty TNHH 1 thành viên

Điều kiện thay đổi tên công ty TNHH 1 thành viên

Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi thay đổi tên công ty TNHH phải có đủ các điều kiện sau:

 1. Tên doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật;
 2. Doanh nghiệp đã đăng ký thông tin số điện thoại liên lạc;
 3. Ngành nghề kinh doanh đã đăng ký theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
 4. Có đầy đủ thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trên Hệ thống thông tin doanh nghiệp quốc gia;
 5. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật;
 6. Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

A. Thành phần hồ sơ thay đổi tên công ty TNHH 1 thành viên

 1. Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định);
 2. Quyết định bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của chủ sở hữu công ty. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty (mẫu tham khảo);
 3. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
 4. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
 5. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
 6. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);

B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thay đổi tên công ty TNHH 2 thành viên

Điều kiện thay đổi tên công ty TNHH 2 thành viên

Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi thay đổi tên công ty phải có đủ các điều kiện sau:

 1. Tên doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật;
 2. Doanh nghiệp đã đăng ký thông tin số điện thoại liên lạc;
 3. Ngành nghề kinh doanh đã đăng ký theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
 4. Có đầy đủ thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trên Hệ thống thông tin doanh nghiệp quốc gia;
 5. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật;
 6. Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

A. Thành phần hồ sơ thay đổi tên công ty TNHH 2 thành viên

 1. Giấy đề nghị đăng ký thay đổi mẫu I-11 (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định);
 2. Quyết định bằng văn bản về việc đổi tên doanh nghiệp của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty (mẫu tham khảo);
 3. Bản sao hợp lệ biên bản họp về việc đổi tên doanh nghiệp của Hội đồng thành viên (có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty (mẫu tham khảo).
 4. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
 5. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
 6. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
 7. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);

B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thay đổi tên công ty TNHH tại oceanlaw

Thủ tục thay đổi tên công ty TNHH

* Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

* Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh

 • Thời gian từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần: Sáng từ 7 giờ 30 phút  đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. Thứ Bảy: Sáng từ 7 giờ 30 phút  đến 11 giờ 30 phút.
 • Lấy số thứ tự và chờ gọi theo số thứ tự.

* Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.

* Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ  hoặc đăng ký nhận kết quả qua Bưu điện.

Xem chi tiết: thủ tục thay đổi tên công ty

Cách thức thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty TNHH

 • Trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.
 • Thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo địa chỉ www.dangkykinhdoanh.gov.vn

Lưu ý khi thay đổi tên công ty TNHH

 1. Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ; không sử dụng kim bấm để bấm hồ sơ (sử dụng ghim kẹp); hồ sơ và các bản sao y giấy tờ chứng thực cá nhân, chứng chỉ hành nghề, các loại giấy tờ kèm theo phải sử dụng giấy khổ A4;
 2. Doanh nghiệp có trách nhiệm đăng ký thay đổi trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ra Quyết định (hoặc Nghị quyết) thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 3. Hướng dẫn về tên doanh nghiệp (nhấn vào đây xem hướng dẫn)
 4. Doanh nghiệp phải đăng ký số điện thoại liên lạc, sắp xếp ngành nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa có những thông tin trên (nhấn vào đây xem hướng dẫn),
 5. Doanh nghiệp phải cập nhật thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trong trường hợp có sai khác (nhấn vào đây xem hướng dẫn);
 6. Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp chỉ bổ sung hoặc thay đổi tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài, tên viết tắt mà không thay đổi tên viết bằng tiếng việt thì vẫn thực hiện theo thủ tục này. Khi thay đổi tên doanh nghiệp viết bằng tiếng việt, doanh nghiệp phải thống nhất thay đổi lại tên viết bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt (nếu có) cho phù hợp theo quy định tại Điều 40 Luật Doanh nghiệp.

Trên đây là tư vấn thay đổi tên công ty TNHH khách hàng cần tư vấn hỗ trợ vui lòng liên hệ trực tiếp đến Oceanlaw qua Hotline 0904 445 449 để được hỗ trợ.

5/5 (1 Review)
© 2016 . Thiết kế Website bởi OCEANLAW.