Thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam

Thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam là thị trường kinh tế mở với hơn 90 triệu dân, đây là một nguồn khách hàng không nhỏ. Nắm bắt được điều đó, nhiều doanh nghiệp có tên tuổi trên thị trường nước ngoài đã bắt đầu lập văn phòng đại diện tại Việt Nam, tạo thuận lợi cho quá trình hợp tác kinh doanh, tìm kiếm khách hàng.

Đa số các doanh nghiệp nước ngoài đều thực hiện thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam qua một công ty luật, bởi như vậy sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian, được tư vấn pháp lý cần thiết. Luật Oceanlaw là một trong số công ty luật có tiếng tại Hà Nội, sẵn sàng tư vấn, thực hiện thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam giúp bạn.

Tư vấn miễn phí : 0904 445 449 – luatsu@oceanlaw.vn

Tham khảo thêm:

>> Thành lập văn phòng đại diện khác tỉnh
>> Thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần

Căn cứ pháp lý :

– Luật thương mại 2014.

– Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

– Nghị định 120/2011/NĐ-CP sửa đổi thủ tục hành chính tại Nghị định hướng dẫn Luật Thương mại.

– Thông tư 11/2016/TT-BCT quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định 07/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành.

– Thông tư 143/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Chức năng hoạt động của Văn phòng đại diện:

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó, cụ thể quyền và nghĩa vụ như sau:

  • Thực hiện chức năng văn phòng giao dịch;
  • Xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác của Công ty tại Việt Nam;
  • Nghiên cứu thị trường để thúc đẩy cơ hội mua bán hàng hóa, cung ứng và tiêu dùng dịch vụ thương mại của Công ty;
  • Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các hợp đồng đã ký kết với các đối tác Việt Nam hoặc liên quan đến thị trường Việt Nam của Công ty;
  • Các hoạt động khác mà pháp luật cho phép.

Điều kiện thành lập văn phòng đại diện:

Theo quy định tại Nghị định số72/2006/NĐ-CP, thì điều kiện cấp Giấy phép thành lập đối với Văn phòng đại diện, Chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam như sau:

Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau:

– Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thànhviên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;
– Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 01 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;

  • Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;

– Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện phải phù hợp với cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

  • Trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Văn phòng đại diện phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành (sau đây gọi chung là Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành).

Thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam

Thời gian thành lập văn phòng đại diện 10 -15 ngày làm việc

Hotline : 0904 445 449 – luatsu@oceanlaw.vn

Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam:

Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt nam gồm nhưng giấy tờ như sau:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;
  • Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài;
  • Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện;
  • Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;
  • Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện;
  • Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện.

+ Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu văn phòng đại diện (1 bản) theo quy định sau:

  • Quốc tịch Việt Nam: bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hội chiếu) còn hiệu lực.
  • Quốc tịch nước ngoài: bản sao hợp lệ hộ chiếu còn hiệu lực và giấy phép sử dụng lao động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Lưu ý: Toàn bộ tài liệu doanh nghiệp cung cấp đều phải dịch ra tiếng Việt, được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thủ tục xin phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam:

Căn cứ theo Điều 7 Nghị định 72/2006/NĐ-CP, thủ tục xin phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam được thực hiện như sau:

1. Thương nhân nước ngoài gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đến Sở Công Thương tại địa phương nơi Văn phòng đại diện đặt trụ sở. Hồ sơ có thể được gửi trực tiếp; qua đường bưu điện, công văn hành chính; mạng điện tử.

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công thương hoàn thành việc thẩm định và cấp cho thương nhân nước ngoài Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện và gửi bản sao Giấy phép tới Bộ Công thương;

   • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
   • Cơ quan Thuế;
   • Cơ quan Thống kê, Cơ quan công an cấp tỉnh nơi Văn phòng đại diện đặt trụ sở.
  • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Công thương phải thông báo bằng văn bản để thương nhân nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

3. Trong trường hợp hết thời hạn nêu trên mà không cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thì Sở Công thương phải thông báo bằng văn bản cho thương nhân nước ngoài về lý do không cấp giấy phép.

Sau khi được cấp Giấy phép thành lập, Văn phòng đại diện phải thực hiện thủ tục thông báo hoạt động theo quy định tại Khoản 1 Mục IV Thông tư 11/2006/TT-BTM.

Tư vấn miễn phí : 0904 445 449 – luatsu@oceanlaw.vn

Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài trong trường hợp pháp luật nước ngoài có quy định thời hạn Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân nước ngoài.

Ocenlaw thực hiện thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam:

Dịch vụ thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam chuyên nghiệp tại Luật Oceanlaw

  • Soạn thảo hồ sơ thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam phù hợp với các yêu cầu của Khách hàng và quy định của pháp luật.
  • Xin cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam;
  • Đăng ký cấp con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu cho Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam;
  • Tư vấn các thủ tục sau thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam.

Trên đây là nội dung tư vấn của Oceanlaw đối với thành lập văn phòng đại diện. Khách hàng có nhu cầu mở văn phòng đại diện vui lòng liên hệ theo hotline 0904 445 449 hoặc luatsu@oceanlaw.vn

© 2016 . Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449