3
Dịch Vụ Tư Vấn
0904.445.449
(Hotline 24/7)
024.3795.7776
(Hotline Văn Phòng)
Nhắn Tin Zalo
(Hỗ Trợ 24/7)

Thành lập công ty du lịch lữ hành

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY DU LỊCH LỮ HÀNH

Theo điều 43 luật du lịch điều kiện doanh nghiệp thực hiện kinh doanh lữ hành
“Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành:

 1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh lữ hành phải thành lập doanh nghiệp.
 2. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành bao gồm doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa và doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế.
 3. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế được kinh doanh lữ hành nội địa. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa không được kinh doanh lữ hành quốc tế.”

Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa quy định tại điều 44 luật du lịch:

 1. Có đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.
 2. Có phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa.
 3. Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa phải có thời gian ít nhất ba năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.

Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế quy định tại điều 46 luật du lịch:

 1. Có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương cấp.
 2. Có phương án kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế theo phạm vi kinh doanh được quy định tại khoản 1 Điều 47 của Luật này.
 3. Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.
 4. Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.
 5. Có tiền k‎ý quỹ theo quy định của Chính phủ.

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY DU LỊCH

Phạm vi hướng dẫn áp dụng: Thành lập công ty 100% vốn trong nước (thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần và công ty hợp danh).

1. Nơi nộp hồ sơ thành lập công ty:

Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

2. Hồ sơ thành lập công ty:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Dự thảo Điều lệ công ty. Dự thảo điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Các thành viên, cổ đông sáng lập phải cùng nhau chịu trách nhiệm về sự phù hợp pháp luật của điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh; danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Kèm theo danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập phải có:
  • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là cá nhân;
  • Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là pháp nhân.
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của một hoặc một số cá nhân đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
Thành lập công ty du lịch lữ hành tại oceanlaw

2.1. Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa:

 • Đơn đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa;
 • Phương án kinh doanh lữ hành nội địa:
  • Chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa;
 • Giấy xác nhận hoạt động lữ hành nội địa:
  • Thời gian ít nhất ba năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.
 • Bản sao có chứng thực thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa:
  • Có 3 hướng dẫn viên du lịch.
 • Giấy tờ khác về chứng thực cá nhân người điều hành du lịch.

2.2. Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế:

 • Đơn đề nghị cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bản sao y;
 • Phương án kinh doanh lữ hành quốc tế;
 • Bản xác nhận số năm kinh nghiệm của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế (4 năm).
 • 3 bản sao thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế;
 • Bản xác nhận số tiền ký quỹ tại ngân hàng (250 triệu đồng);
 • Hợp đồng thuê trụ sở, văn phòng, địa điểm kinh doanh hợp pháp;
 • Một số giấy tờ, tài liệu khác cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu kèm theo.

3. Mã ngành nghề:

Mã ngành

Tên ngành nghề

 • 7911
 • 79110

Đại lý du lịch

 • 7912
 • 79120

Điều hành tua du lịch

 • 7920
 • 79200

Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

Ghi chú: Các giấy tờ chứng thực cá nhân trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp lữ hành

Điều 24. Các giấy tờ chứng thực cá nhân trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

 1. Căn cước công dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam.
 2. Một trong số các giấy tờ còn hiệu lực đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài sau đây:
  • a) Hộ chiếu Việt Nam;
  • b) Hộ chiếu nước ngoài (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài) và một trong các giấy tờ chứng minh người gốc Việt Nam ở nước ngoài.
 3. Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam.
 4. Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam.
0/5 (0 Reviews)
© 2016 . Thiết kế Website bởi OCEANLAW.