3
Dịch Vụ Tư Vấn
0904.445.449
(Hotline 24/7)
024.3795.7776
(Hotline Văn Phòng)
Nhắn Tin Zalo
(Hỗ Trợ 24/7)

Thành lập công ty dịch vụ giới thiệu việc làm

Việt Nam là nước có nguồn lao động dồi dào, số người ở trong độ tuổi lao động cao. Hàng năm, có hàng trăm ngàn việc mới. Vậy làm sao để kết hợp được giữa nhu cầu người cần tuyển lao động và người lao động?. Giải pháp được đưa ra là qua các công ty giới thiệu việc làm. Đây là mô hình công ty trợ giúp xã hội có ý nghĩa to lớn. Tuy vậy để thành lập công ty dịch vụ giới thiệu việc làm và hoạt động hiệu quả cần hoạt động có uy tín, đặt lợi ích của người lao động lên hàng đầu. Sau đây Luật Oceanlaw cung cấp cho bạn một số thông tin về thành lập công ty giới thiệu việc làm:

>> Thành lập công ty giáo dục đào tạo
>> Thành lập công ty dịch thuật

Điều kiện thành lập công ty dịch vụ giới thiệu việc làm

Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm. Theo đó, để được phép thành lập, các trung tâm giới thiệu việc làm phải đáp ứng đủ các điều kiện như: có ít nhất 5 cán bộ trình độ từ cao đẳng trở lên, đội ngũ cán bộ có lý lịch rõ ràng, không có tiền án. Ngoài ra, việc thành lập trung tâm phải phù hợp với quy hoạch của địa phương đã được phê duyệt…

Cũng theo nghị định trên, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giới thiệu việc làm phải có giấy phép do Sở Lao động – Thương binh – Xã hội cấp, có ít nhất 300 triệu đồng ký quỹ tại ngân hàng để giải quyết các rủi ro và các khoản nếu phải đền bù.

Điều kiện về cơ sở vật chất kinh doanh dịch vụ giới thiệu việc làm: hợp đồng thuê trụ sở 36 tháng trở lên, có diện tích sử dụng ổn định, cơ sở vật chất đầy đủ cho việc kinh doanh dịch vụ.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, nếu thực hiện đúng các yêu cầu trên thì sẽ có không ít công ty, trung tâm giới thiệu việc làm đang tồn tại sẽ bị giải thể.

Mã ngành nghề dịch vụ giới thiệu việc làm

Ngành nghề dịch vụ và việc làm gồm: Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm; Cung ứng lao động tạm thời; Cung ứng và quản lý nguồn lao động:

78: HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM

Ngành này gồm: Các hoạt động tìm kiếm, tuyển chọn và thay thế lao động, cung cấp lao động theo yêu cầu của khách hàng theo kỳ hạn để bổ sung vào lực lượng lao động của khách hàng, các hoạt động cung cấp nguồn nhân lực và dịch vụ quản lý nguồn nhân lực với vai trò môi giới.

Ngành này cũng gồm:
– Hoạt động nghiên cứu quản lý và giới thiệu nghề nghiệp;
– Hoạt động của các công ty tuyển chọn diễn viên.

Loại trừ: Hoạt động của các tổ chức nghệ thuật được phân vào nhóm 74909
(Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu)

781 – 7810 – 78100: Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm

Nhóm này gồm: Hoạt động tìm kiếm, tuyển chọn và thay thế lao động, những người lao động không làm trong các công ty môi giới.

Nhóm này cũng gồm:
– Nghiên cứu nhân sự, tuyển chọn và thay thế bao gồm cả quản lý;
– Hoạt động của các hãng tìm kiếm diễn viên;
– Hoạt động của các hãng tuyển dụng lao động trên mạng.

Loại trừ: Hoạt động của các tổ chức nghệ thuật được phân vào nhóm 74900 (Hoạt động chuyên môn, khoa học, công nghệ khác chưa được phân vào đâu).

782 – 7820 – 78200: Cung ứng lao động tạm thời

Nhóm này gồm: Cung cấp lao động theo yêu cầu của khách hàng trong một thời gian hạn định để bổ sung vào lực lượng lao động của khách hàng, những người được tuyển dụng là lao động của khu vực dịch vụ lao động tạm thời. Tuy nhiên, các đơn vị được phân loại ở đây không thực hiện việc giám sát trực tiếp lao động của họ trong khi làm việc cho khách hàng.

783 – 7830: Cung ứng và quản lý nguồn lao động

78301: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

Nhóm này gồm: Các hoạt động cung cấp nguồn lao động và dịch vụ quản lý nguồn lao động trong nước theo yêu cầu của khách hàng, giới thiệu cho khách hàng hồ sơ của người lao động trong trường hợp liên quan đến việc thanh toán tiền lương, thuế và các vấn đề về tài chính hoặc nguồn lao động, nhưng họ không có trách nhiệm trực tiếp và giám sát người lao động.

Loại trừ:

– Cung cấp nguồn lao động với vai trò giám sát hoặc quản lý kinh doanh xem nhóm hoạt động kinh tế tương ứng với ngành kinh doanh đó;
– Cung cấp chỉ một yếu tố nguồn lao động xem nhóm hoạt động kinh tế tương ứng với yếu tố đó.

78302: Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài

Nhóm này gồm: Các hoạt động về cung cấp nguồn lao động và dịch vụ quản lý nguồn lao động ngoài nước theo yêu cầu của khách hàng là các công ty ngoài nước; giới thiệu cho khách hàng hồ sơ của người lao động trong trường hợp liên quan đến thanh toán tiền lương, thuế và các vấn đề về tài chính hoặc nguồn lao động, họ không chịu trách nhiệm trực tiếp và giám sát người lao động.

Loại trừ:

– Cung cấp nguồn lao động với vai trò giám sát hoặc quản lý kinh doanh, được phân theo nhóm hoạt động kinh tế tương ứng với ngành kinh doanh đó;
– Cung cấp chỉ một yếu tố nguồn lao động, xem nhóm hoạt động kinh tế tương ứng với yếu tố nguồn lao động đó.

Hồ sơ thành lập công ty dịch vụ giới thiệu việc làm

Thành lập công ty giới thiệu việc làm cần chuẩn bị giấy tờ sau:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp giới thiệu việc làm theo mẫu.
2. Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập theo mẫu;
3. Dự thảo điều lệ theo mẫu;
4. Danh sách ngành nghề kinh doanh về giới thiệu việc làm;
5. Quyết định bổ nhiệm người điều hành công ty giới thiệu việc làm;
6. Chứng thực cá nhân của các thành viên/cổ đông sáng lập công ty dịch vụ giới thiệu việc làm;
7. Những ngành nghề liên quan đến giới thiệu việc làm trong hệ thống ngành nghề kinh tế quốc dân bao gồm:

  • Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm;
  • Cung ứng lao động tạm thời;
  • Cung ứng và quản lý nguồn lao động;
  • Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước;
  • Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Xem: Thủ tục thành lập công ty

Lưu ý sau khi thành lập công ty giới thiệu việc làm

Doanh nghiệp phải nộp lại giấy phép giới thiệu việc làm khi thuộc một trong các trường hợp sau: tự chấm dứt hoạt động:tự chấm dứt hoạt động dịch vụ việc làm.

Doanh nghiệp thuộc các trường hợp sau đây sẽ bị thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm:

  • Không hoạt động dịch vụ việc làm sáu 6 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép
  • Bị chấm dứt hoạt động: bị chấm dứt hoạt động dịch vụ việc làm
  • Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Cơ sở pháp lý:

– Luật lao động, luật việc làm và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành
– Luật doanh nghiệp và các văn bản luật hướng dẫn thi hành

0/5 (0 Reviews)
© 2016 . Thiết kế Website bởi OCEANLAW.