Thành lập công ty cổ phần tập đoàn

Công ty cổ phần tập đoàn là mô hình tổ chức doanh nghiệp có quy mô lớn nhất. Do vậy khi các doanh nghiệp phát triển có nhu cầu mở rộng quy mô thì việc thành lập công ty cổ phần tập đoàn là sự lựa chọn hợp lý. Tuy nhiên, việc thành lập công ty cổ phần tập đoàn rất phức tạp, gây khó khăn cho quý khách về thủ tục, hồ sơ pháp lý. OceanLaw xin được giới thiệu tới quý khách các thông tin cần thiết liên quan đến việc thành lập công ty cổ phần tập đoàn với hi vọng giải đáp khó khăn, vướng mắc quý khách gặp phải trong quá trình thành lập.

Công ty cổ phần tập đoàn là công ty mẹ được tổ chức dưới loại hình công ty cổ phần có tư cách pháp lý độc lập với vai trò trung tâm quyền lực nắm giữ cổ phần hoặc phần vốn góp chi phối trong một hoặc một số công ty khác (công ty con), từ đó nắm quyền kiểm soát công ty này.

Điều kiện để thành lập mới công ty cổ phần tập đoàn

Tập đoàn kinh tế dự kiến được thành lập phải đáp ứng các điều kiện sau:

Có ngành, lĩnh vực kinh doanh chính thuộc ngành, lĩnh vực sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ đặc biệt quan trọng trong bảo đảm an ninh quốc gia về kinh tế; tạo nền tảng về hạ tầng kinh tế quốc gia; tạo động lực nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế. Thủ tướng Chính phủ quy định các ngành, lĩnh vực kinh doanh được xem xét thành lập tập đoàn kinh tế trong từng thời kỳ;

Thành lập công ty mẹ là công ty cổ phần tập đoàn phải đáp ứng các điều kiện sau:

Đầu tiên, vốn điều lệ của công ty mẹ là công ty cổ phần tập đoàn không thấp hơn 10.000 tỷ đồng. Công ty mẹ được tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần thì phần vốn nhà nước phải chiếm tối thiểu 75% vốn điều lệ của công ty mẹ. Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đối với trường hợp mức vốn điều lệ hoặc tỷ lệ vốn nhà nước trên vốn điều lệ của công ty mẹ thấp hơn mức quy định này.

Tiếp theo công ty cổ phần tập đoàn phải có nguồn nhân lực đủ trình độ, kinh nghiệm và khả năng kinh doanh ngành nghề chính và các ngành nghề có liên quan; quản lý vốn đầu tư và quản trị điều hành, phối hợp hoạt động các công ty con, công ty liên kết. Có khả năng sử dụng bí quyết công nghệ, thương hiệu, thị trường để chi phối các công ty con và tiến hành liên kết với các công ty liên kết khác.

Cuối cùng, công ty cổ phần tập đoàn phải có nguồn lực tài chính hoặc có phương án khả thi để huy động nguồn lực tài chính, bảo đảm đầu tư đủ vốn vào các công ty con và các công ty liên kết.

Công ty con trong tập đoàn phải đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất, tập đoàn kinh tế phải có tối thiểu 50% số công ty con hoạt động trong những khâu, công đoạn then chốt trong ngành, lĩnh vực kinh doanh chính và tổng giá trị cổ phần, phần vốn góp của công ty mẹ tại các công ty con này tối thiểu bằng 60% tổng nguồn vốn đầu tư của công ty mẹ tại các công ty con, công ty liên kết.

Thứ hai, Công ty con do công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ phải là những công ty được thành lập để phát triển, nắm giữ các bí quyết công nghệ phục vụ trực tiếp việc thực hiện các nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh chính của công ty mẹ.

Quyền và nghĩa vụ của công ty mẹ đối với công ty con

Về quyền

Tùy vào loại hình pháp lý của công ty con mà công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ pháp lý với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với công ty con

Về trách nhiệm

Công ty cổ phần tập đoàn chịu trách nhiệm về các thiệt hại khi can thiệp ngoài thẩm quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và buộc công ty con phải thực hiện hoạt động kinh doanh trái với thông lệ kinh doanh bình thường hoặc thực hiện hoạt động không sinh lời mà không đền bù hợp lý trong năm tài chính gây thiệt hại cho công ty con.

Mọi thông tin thắc mắc Quý khách vui lòng liên hệ tới Hotline 0965 15 13 11 để nhận được tư vấn thành lập công ty cổ phần tập đoàn sớm nhất có thể.

Tham khảo thêm: Thành lập công ty cổ phần có cổ đông nước ngoài

© 2016 . Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449