Sự khác nhau giữa vốn điều lệ và vốn pháp định

Sự khác nhau giữa vốn điều lệ và vốn pháp định – Vốn luôn là yếu tố quan trọng khi thành lập công ty và phát triển công ty. Rất nhiều khách hàng khi thành lập công ty đều thắc mắc vốn điều lệ và vốn pháp định khác nhau như thế nào? giữa vốn điều lệ và vốn pháp định có giống nhau hay không? Hôm nay Oceanlaw tư vấn cho bạn giống và khác nhau giữa vốn điều lệ và vón pháp định trước khi thành lập công ty.

Vốn điều lệ là gì ?

Vốn điều lệ có thể gọi là vốn đầu tư hay vốn đăng ký, được tính trên tổng tài sản đăng ký, góp vốn trong quá trình thành lập công ty. Trong đó, vốn điều lệ áp dụng với công ty tnhh và công ty hợp danh . Đối với công ty cổ phần là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, 2 thành viên trở lên, công ty cổ phẩn được giảm vốn điều lệ. Theo đó nếu các công ty này không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp thì được quyền đăng ký điều chỉnh giảm vốn bằng giá trị số vốn thực góp.

sự khác nhau giữa vốn điều lệ và vốn pháp định

Vốn pháp định là gì ?

Được coi là mức vốn tối thiểu thành lập công ty được pháp luật quy định và áp dụng với từng ngành nghề.

Điểm chung giữa vốn điều lệ và vốn pháp định :

Vốn điều lệ và vốn pháp định đều là số vốn ban đầu mà các tổ chức, cá nhân bỏ ra để thành lập công ty và làm vốn để kinh doanh.

Sự khác nhau giữa vốn điều lệ và vốn pháp định :

Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện về vốn pháp định, thì đầu tiên vốn góp vào công ty của các thành viên, cổ đông sáng lập tốii thiểu phải bằng vốn quy định của pháp luật về kinh doanh ngành, nghề có điều kiện đó.

Trong đó, vốn pháp định được xác nhận bằng văn bản của tổ chức tín dụng, ngân hàng nếu góp trực tiếp bằng tiền mặt. Nêu góp bằng giá trị quyền sử dụng đất, công nghệ… thì phải có biên bản thỏa thuận hoặc thuê các cơ quan có chức năng định giá độc lập.

© 2017 . Thiết kế Website bởi VietMoz.