Sáp nhập công ty TNHH

Rate this post

Sáp nhập công ty TNHH là quá trình sáp nhập một công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc một số công ty sáp nhập vào một công ty trách nhiệm hữu hạn khác. Quá trình sáp nhập sẽ là chuyển toàn bộ tài sản , quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời sẽ chấm dứt hoạt động cũng như tồn tại của công ty bị sáp nhập.

1. Căn cứ pháp lý của thủ tục sáp nhập Công ty TNHH:

– Điều 153 Luật Doanh nghiệp;
– Khoản 4 Điều 22 Nghị định số 43/2010/NĐ – CP về đăng ký doanh nghiệp ngày 15/04/2010 hướng dẫn về các thủ tục sáp nhập doanh nghiệp.

2. Luật sư Oceanlaw tư vấn thủ tục sáp nhập công ty TNHH :

  • Luật sư tư vấn cho khách hàng về pháp lý liên quan đến hoạt động sáp nhập cho Công ty trách nhiệm hữu hạn;
  • Tư vấn về thủ tục cũng như điều kiện để sáp nhập.
  • Hỗ trợ khách hàng họp hội đồng thành viên của từng công ty để thông qua nội dung sáp nhập;
  • Tư vấn cho khách hàng về hợp đồng, cơ cấu nội dung hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn được sáp nhập.
  • Tư vấn khách hàng về phương án, người lao động đối với công ty bị sáp nhập và công ty được sáp nhập.
  • Thời gian, thủ tục chuyển đổi tài sản;
  • Tư vấn về vướng mắc, phát sinh tồn tại trong quá trình sáp nhập doanh nghiệp.
  • Tư vấn chấm dứt tồn tại của công ty TNHH bị sáp nhập.

3. Tiến hành sáp nhập công ty tnhh cho khách hàng:

– Biên bản cuộc họp hội đồng thành viên (bản sao).
– Quyết định thành lập hội đồng thành viên về việc sáp nhập công ty.
– Hợp đồng sáp nhập công ty tnhh.
– Điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn được sáp nhập.
– Danh sách thành viên sáng lập công ty TNHH được sáp nhập.
– Thông báo lập sổ đăng ký thành viên.
– Các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan;

Oceanlaw sẽ đại diện quý khách hàng làm việc trực tiếp với cơ quan nhà nước tiến hành thủ tục sáp nhập doanh nghiệp.

Khách hàng có nhu cầu sáp nhập doanh nghiệp liên hệ đến văn phòng luật Oceanlaw hoặc theo hotline : 0965 15 13 11 chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc, cũng như hoàn thành thủ tục sáp nhập doanh nghiệp hồ sơ trong thời gian nhanh nhất.

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2017 . Thiết kế Website bởi VietMoz.