3
Dịch Vụ Tư Vấn
0904.445.449
(Hotline 24/7)
024.3795.7776
(Hotline Văn Phòng)
Nhắn Tin Zalo
(Hỗ Trợ 24/7)

Quy trình thông báo phát hành hóa đơn

Luật Oceanlaw xin chào Quý Khách!

Trước khi sử dụng hoá đơn, doanh nghiệp cần phải làm thủ tục thông báo phát hành hoá đơn. Sau đây chúng tôi xin trao đổi với Quý Khách về quy trình thông báo phát hành hoá đơn.

>> Thủ tục đăng ký mã số thuế doanh nghiệp

Văn bản pháp luật:

– Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ;
– Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ
– Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 hướng dẫn thi hành nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ các văn bản pháp luật trên, Oceanlaw xin giới thiệu quy trình thông báo phát hành hóa đơn gồm các giai đoạn sau:

 1. Lập thông báo phát hành hoá đơn:

 • Thông báo phát hành hóa đơn theo mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC

Nội dung Thông báo phát hành hóa đơn gồm có:

 • Tên doanh nghiệp phát hành hóa đơn, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại doanh nghiệp
 • Các loại hóa đơn phát hành: tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn
 • Tên và mã số thuế của doanh nghiệp in hóa đơn (đối với hóa đơn đặt in), tên và mã số thuế của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn (đối với hóa đơn tự in), tên và mã số thuế của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử (đối với hóa đơn điện tử);
 • Ngày lập Thông báo phát hành hóa đơn, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của doanh nghiệp phát hành hóa đơn.
 • Hóa đơn mẫu

Nội dung hoá đơn mẫu thể hiện đúng, đủ các tiêu thức trên liên của hóa đơn giao cho người mua loại được phát hành, có số hóa đơn là một dãy các chữ số 0 và in hoặc đóng chữ “Mẫu” trên tờ hóa đơn.

 1. Nộp Thông báo phát hành hóa đơn

 • Nộp thông báo phát hành hóa đơn trực tiếp tại chi cục thuế

– Cơ quan tiếp nhận: Chi cục thuế quản lý trực tiếp nơi tổ chức, cá nhân phát hành thông báo đóng trụ sở chính.
– Thời gian: Chậm nhất 05 ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành hóa đơn.
– Giải quyết: Cơ quan thuế đóng dấu xác nhận
+ Trường hợp cơ quan Thuế phát hiện thông báo phát hành không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho doanh nghiệp biết. Doanh nghiệp điều chỉnh để thông báo phát hành mới.
+ Trường hợp thông báo phát hành hóa đơn đảm bảo đủ nội dung theo quy định pháp luật, Cơ quan thuế lưu thông báo phát hành hoá đơn và hoá đơn mẫu để theo dõi. Tổng cục Thuế căn cứ nội dung phát hành hóa đơn của tổ chức để xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về hóa đơn trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

 • Nộp thông báo phát hành hóa đơn qua mạng:

Để nộp thông báo phát hành hóa đơn qua mạng, doanh nghiệp cần có chữ ký số còn hạn sử dụng và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Doanh nghiệp đăng ký nộp thông báo phát hành hóa đơn qua mạng tại trang nhantokhai.gdt.gov.vn

Bước 2: Khai trực tuyến thông báo phát hành hóa đơn và ký bằng chữ ký số. Sau đó gửi thông báo phát hành hóa đơn qua mạng

Bước 3: Gửi kèm mẫu hóa đơn qua mạng.

Lưu ý: Doanh nghiệp khi gửi thông báo phát hành lần thứ 2 trở đi nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu.

 1. Sử dụng hoá đơn sau thông báo phát hành

– Doanh nghiệp được sử dụng hoá đơn sau 5 ngày kể từ ngày phát hành thông báo
– Niêm yết thông báo phát hành hóa đơn tại trụ sở doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn
-Doanh nghiệp nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn định kỳ báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo tháng hoặc theo quý
Việc thông báo phát hành hoá đơn làm phát sinh giá trị sử dụng của hoá đơn, và không xác định thời điểm hết giá trị của hoá đơn.

 1. Thay đổi liên quan đến việc thông báo phát hành hoá đơn

Trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, tổ chức kinh doanh phải thực hiện thông báo phát hành mới.

Trường hợp tổ chức khi thay đổi tên, địa chỉ doanh nghiệp thông báo phát hành hóa đơn, số lượng hóa đơn còn tiếp tục sử dụng không có hóa đơn mẫu hoặc các chi nhánh trực thuộc sử dụng chung mẫu hóa đơn với trụ sở chính khi thông báo phát hành hóa đơn không đủ hóa đơn mẫu thì được sử dụng một số hóa đơn đầu tiên sử dụng theo tên, địa chỉ mới hoặc được phân bổ để làm hóa đơn mẫu. Các hóa đơn dùng làm hóa đơn mẫu không phải thực hiện thông báo phát hành.

Mọi vấn đề thắc mắc về quy trình thông báo phát hành hóa đơn, Quý Khách vui lòng liên hệ Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Oceanlaw để được tư vấn miễn phí và trải nghiệm dịch vụ hỗ trợ tốt nhất.

Oceanlaw hân hạnh được hợp tác cùng Quý Khách!

Hải Vân
0/5 (0 Reviews)
© 2016 . Thiết kế Website bởi OCEANLAW.