3
Dịch Vụ Tư Vấn
0904.445.449
(Hotline 24/7)
024.3795.7776
(Hotline Văn Phòng)
Nhắn Tin Zalo
(Hỗ Trợ 24/7)

Quy định về điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Quy định về điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư – Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh được thành lập hợp pháp theo pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết hay thừa nhận khi có nhu cầu thay đổi một trong số nội dung trên Giấy chứng nhận đầu tư như thông tin doanh nghiệp (tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp…), thông tin liên quan đến nhà đầu tư, thông tin dự án đầu tư, thời hạn thực hiện dự án…doanh nghiệp đều cần phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

Nhằm giúp quý khách hoàn thành việc điều chỉnh một cách thuận lợi, Oceanlaw thực hiện bài viết này với mục đích cung cấp một cách đầy đủ nhất thông tin liên quan đến quy định về điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp quý khách.

>> Tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Căn cứ pháp luật về điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư?

 • Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015
 • Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015
 • Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp?

 • Sở Kế hoạch và Đầu tư Cấp Tỉnh/ thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Các trường hợp cần thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư?

Theo quy định của pháp luật về điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, các nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục này khi thay đổi một trong các nội dung sau đây trên Giấy chứng nhận đầu tư:

 1. Mã số dự án đầu tư.
 2. Tên, địa chỉ của nhà đầu tư.
 3. Tên doanh nghiệp.
 4. Địa chỉ trụ sở doanh nghiệp.
 5. Tên dự án đầu tư.
 6.  Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng
 7. Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.
 8. Người đại diện của doanh nghiệp.
 9. Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ góp vốn và huy động nguồn vốn)
 10. Thời hạn hoạt động của dự án.
 11. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án, trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn.
 12.  Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).
 13.  Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có).

Tùy thuộc vào từng nội dung của Giấy chứng nhận đầu tư quý khách muốn thay đổi mà doanh nghiệp của quý khách phải thực hiện việc điều chỉnh theo các phương thức khác nhau. Hiện nay có hai phương thức điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư không phải cấp quyết định chủ trương đầu tưđiều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư phải cấp quyết định chủ trương đầu tư:

 • Các dự án thuộc vào diện không phải cấp quyết định chủ trương đầu tư khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư: Các dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó thuộc các trường hợp sau: dự án có vốn đầu tư nước ngoài sau khi điều chỉnh có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện; dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.
 • Các dự án thuộc diện phải cấp quyết định chủ trương đầu tư khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư: khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính, tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư, thời hạn thực hiện, thay đổi nhà đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có) (theo Khoản 4 Điều 40 Luật Đầu tư 2014)

Xem: Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư do tăng vốn

quy định về điều chỉnh giấy chưng nhận đầu tư tại oceanlaw

Giấy chứng nhận đầu tư

Thời hạn thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư?

Về thời hạn giải quyết việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp được quy định tại Điều 40 Luật Đầu tư 2014 như sau:

 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.
 • Đối với các dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Hồ sơ khi thực hiện việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư?

Theo quy định pháp luật về điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, quý khách cần chuẩn bị các giấy tờ sau:
Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư 
– Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư:

 • + Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • + Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ: Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với nhà đầu tư là cá nhân;

– Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp;
– Bản báo cáo gồm các nội dung: những nội dung điều chỉnh và lý do điều chỉnh; những nội dung thay đổi so với dự án đang triển khai; tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh;
– Báo cáo về việc tổ chức giám sát, đánh giá đầu tư và thực hiện chế độ báo cáo
– Các tài liệu pháp lý liên quan khác (nếu có).

Lưu ý: đối với mỗi dự án thuộc diện phải cấp quyết định chủ trương đầu tư hay không thì hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của quý khách sẽ có thêm những giấy tờ nhất định đối với từng trường hợp. Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để nhận được hồ sơ mẫu đầu đủ nhất.

 1. Số lượng hồ sơ:   03 bộ  (01 bộ gốc, 02 bộ sao).
 2. Hồ sơ nộp tại: Bộ phận một cửa (BPMC) Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Quy trình thực hiện việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư?

 • Thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư thông qua việc thực hiện tách giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với nội dung đăng ký kinh doanh trên Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp cũ. Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế của doanh nghiệp.
 • Thực hiện thủ tục điều chỉnh và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (phần dự án đầu tư cũ) theo thủ tục đầu tư;
 •  Đăng Thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia;
 •  Cấp lại dấu pháp nhân của doanh nghiệp theo thông tin của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (tức là mã số thuế của doanh nghiệp) theo đúng như ghi nhận hiện tại của doanh nghiệp trong nước.
 •  Đăng bố cáo mẫu dấu của doanh nghiệp.

Quy định về điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục sau điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư doanh nghiệp cần thực hiện?

Để doanh nghiệp có thể hoạt động bình thường và tránh những hậu quả pháp lý xảy đến ngoài ý muốn, sau khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư quý khách nên thực hiện các thủ tục sau:

 • Đối với các ngành nghề kinh doanh mới điều chỉnh là ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp của quý khách cần đảm bảo các điều kiện trong quá trình hoạt động.
 • Nếu doanh nghiệp của quý khách điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tăng vốn điều lệ làm thay đổi mức thuế môn bài. Quý khách cần thực hiện kê khai thuế môn bài mức mới và nộp thuế môn bài bổ sung;
 • Nếu sau khi thay đổi doanh nghiệp của quý khách có thêm thành viên góp vốn mới thì nhà đầu tư mới phải góp vốn đầu tư vào tài khoản chuyển vốn của doanh nghiệp và lưu ý góp đúng tiến độ theo thời hạn đã cam kết theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Không chỉ cung cấp đến quý khách thông tin các quy định về điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, các thủ tục sau điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư mà Oceanlaw còn luôn sẵn sàng cung ứng đến quý khách dịch vụ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư nhanh gọn-hiệu quả-uy tín và tiết kiệm nhất.

Rất mong được hợp tác cùng quý khách trong thời gian sớm nhất!

 Trinh Phạm
5/5 (1 Review)
© 2016 . Thiết kế Website bởi OCEANLAW.