3
Dịch Vụ Tư Vấn
0904.445.449
(Hotline 24/7)
024.3795.7776
(Hotline Văn Phòng)
Nhắn Tin Zalo
(Hỗ Trợ 24/7)

Một số lưu lý sau khi thành lập Công ty

Để thành lập Công ty cũng đã là cả một vấn đề với các doanh nghiệp. Nhưng đó mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng hơn nữa là sau thành lập thì duy trì nó như thế nào. Làm sao để thực hiện đầy đủ và đúng các nghĩa vụ pháp lý. Hạn chế mắc phải một số rủi ro pháp lý không mong muốn? Dưới đây là một số lưu lý sau khi thành lập Công ty.

Lưu ý 1. Công bố nội dung đăng ký doanh

 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thành lập hoặc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp phải công bố nội dung đăng ký kinh doanh trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia;
 • Trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định. Doanh nghiệp có thể bị phạt từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng và buộc phải công bố nội dung đăng ký kinh doanh trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo quy định.

Lưu ý 2.  Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu

 • Sau khi được cấp mã số thuế cũng đồng thời là mã số doanh nghiệp (theo luật doanh nghiệp 2014), Doanh nghiệp tự chủ động liên hệ khắc dấu và đăng ký mẫu dấu tại Sở KH&ĐT tỉnh/thành phố nơi đặt trụ sở chính của công ty;
 • Doanh nghiệp chỉ được sử dụng con dấu sau khi được chấp thuận của Sở KH&ĐT;
 • Việc sử dụng con dấu khi chưa có Giấy chứng nhận này bị phạt từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng và bị thu hồi con dấu.

Lưu ý 3. Đăng ký thuế

 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp GCNĐKKD (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), doanh nghiệp phải liên hệ cơ quan thuế để đăng ký thuế.
 • Doanh nghiệp chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế. Sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 400 ngàn đồng đến 2 triệu đồng tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm.

Lưu ý 4. Gắn biển hiệu tại trụ sở chính

 • Doanh nghiệp phải gắn tên doanh nghiệp tại trụ sở chính và tại chi nhánh.
 • Trường hợp không thực hiện, doanh nghiệp bị phạt từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng. Sau khi phạt, buộc phải gắn tên doanh nghiệp theo quy định.

Lưu ý 5. Giấy phép con

– Đối với những ngành nghề kinh doanh mà pháp luật quy định phải có giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh,… gọi chung là giấy phép con. Doanh nghiệp phải xin phép và chỉ được hoạt động sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Lưu ý 6. Thực hiện góp vốn theo cam kết

thực hiện góp vốn công ty

Tùy từng loại hình doanh nghiệp mà doanh nghiệp thực hiện việc góp vốn như sau:

 • Đối với công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn: Chủ sở hữu hoặc các thành viên phải góp vốn đầy đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết;
 • Đối với công ty cổ phần: Các cổ đông sáng lập có nghĩa vụ thanh toán đủ số cổ phần cam kết mua trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày doanh nghiệp được cấp GCNĐKKD.
 • Trường hợp không góp đủ và đúng hạn số vốn đã đăng ký. Doanh nghiệp bị phạt từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng và buộc đăng ký giảm vốn điều lệ đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, hoặc buộc góp đủ số vốn như đã đăng ký đối với các loại hình doanh nghiệp khác.

Lưu ý 7. Cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

 • Công ty TNHH 2 TV trở lên/ Công ty cổ phần phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên/ cổ đông tại thời điểm góp vốn;
 • Trường hợp không cấp, doanh nghiệp bị phạt từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng.

Lưu ý 8. Sổ đăng ký thành viên và sổ đăng ký cổ đông

 • Doanh nghiệp phải lập và lưu giữ sổ đăng ký thành viên (với công ty TNHH 2 TV trở lên). Hoặc sổ đăng ký cổ đông (đối với công ty cổ phần);
 • Doanh nghiệp không thực hiện bị phạt từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng và buộc lập sổ đăng ký thành viên, sổ đăng ký cổ đông theo quy định

Lưu ý 9. Thông báo về tiến độ góp vốn

 • Công ty TNHH 2 TV trở lên phải thông báo bằng văn bản tiến độ góp vốn đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cam kết góp vốn;
 • Công ty cổ phần phải thông báo việc góp vốn cổ phần đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp GCNĐKKD;
 • Trường hợp không thông báo. Doanh nghiệp bị phạt từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng. Sau đó buộc thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh các nội dung theo quy định.

Lưu ý 10. Thành lập Ban kiểm soát

 • Công ty TNHH có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát;
 • Công ty cổ phần có trên 11 cổ đông là cá nhân hoặc có cổ đông. Phải sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty phải có Ban kiểm soát;
 • Trường hợp doanh nghiệp không thành lập Ban kiểm soát. Sẽ bị phạt từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Sau đó buộc thành lập Ban kiểm soát theo quy định.

Trên đây là Một số lưu lý sau khi thành lập Công ty, Qúy khách hàng liên hệ theo hotline 0904 445 449 để được tư vấn tốt nhất. Oceanlaw cảm ơn

5/5 (1 Review)
© 2017 . Thiết kế Website bởi OCEANLAW.