Mẫu báo cáo thành lập doanh nghiệp, công ty

Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Quy trình này được gọi là đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp.

Thời hạn đăng bố cáo thông tin doanh nghiệp 

  • Đăng ký thành lập mới doanh nghiệp: trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp.

Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:

  • Ngành, nghề kinh doanh;
  • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

Cơ quan thực hiện: Bộ phận đăng bố cáo của Cơ quan đăng ký kinh doanh

Dưới đây là mẫu đăng bố cáo thành lập công ty

THÔNG TIN ĐĂNG BỐ CÁO

Lý do đăng báo: Thành lập/thay đổi ĐKKD/giải thể/mất giấy tờ/v.v………………………
Tên CTy:………………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….
Số GPKD: …………………………Ngày cấp: ……………………………………………
Người Đại diện:………………………………………………………………………………………
Ngành nghề KD:  (ngành nghề chính)………………………………………………………….
Vốn điều lệ: ………………………………………………………………………………
Lưu ý: Nếu thay đổi ĐKKD thì cần ghi rõ thông tin thay đổi mới và thông tin cũ.

Tải về mẫu đăng báo cáo thành lập công ty

0/5 (0 Reviews)
© 2016 . Thiết kế Website bởi OCEANLAW.
0904 445 449