3
Dịch Vụ Tư Vấn
0904.445.449
(Hotline 24/7)
024.3795.7776
(Hotline Văn Phòng)
Nhắn Tin Zalo
(Hỗ Trợ 24/7)

Mẫu báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư

Một trong các điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài có thể thực hiện tiến hành hoạt động đầu tư tại Việt Nam là phải chứng minh năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam. Theo quy đinh của pháp luật về đầu tư thì hồ sơ thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc ghi nhận phần vốn góp mới của nhà đầu tư nước ngoài tại doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam là phải lập báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư lập, tự khai và tự chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của báo cáo.

Dưới đây là mẫu báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư. Các bạn tham khảo:

BÁO CÁO

NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

 

…………………………, ngày …. tháng …. năm …..

 KÍNH GỬI:  ………………………

Nhà Đầu tư:

CÔNG TY …………………
Số đăng ký kinh doanh  …………………
Số đăng ký tập đoàn  …………………
Địa chỉ  …………………
Đăng ký tại  …………………
Người đại diện theo pháp luật  …………………
Chức vụ  …………………
Quốc tịch  …………………
Địa chỉ thường trú  …………………
Ngày sinh  …………………
Hộ chiếu số  …………………
Ngày cấp  …………………
Ngày hết hạn  …………………
Nơi cấp  …………………
Chỗ ở hiện nay  …………………

 

Chúng tôi đầu tư dự án tại Việt Nam với nội dung sau:

Dự án “DỰ ÁN  …………………”

Vốn Đầu tư để thực hiện dự án: là  …………………USD ( …………………Đô la Mỹ) tương đương với  …………………VNĐ ( …………………Đồng), trong đó:

Vốn góp thực hiện dự án là  …………………USD ( …………………Đô la Mỹ) tương đương với  …………………VNĐ( …………………Đồng) (tỉ giá ngoại hối dự kiến là: 1USD =  …………………VNĐ) sẽ được thực hiện trong vòng 90 kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đầu tư. Chúng tôi xin gửi kèm theo đây xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng và………….để chứng minh năng lực tài chính.

Khoản vốn đầu tư còn lại:  ………………… USD ( …………………đô la Mỹ) tương đương:  ………………… VND ( …………………đồng) sẽ được huy động từ các tổ chức tín dụng hoặc nhận hỗ trợ từ nhà đầu tư theo tiến độ và nhu cầu thực hiện dự án.

Chúng tôi cam kết có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án này và chịu trách nhiệm với cam kết của mình cũng như chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam

 

THAY MẶT VÀ ĐẠI DIỆN CHO NHÀ ĐẦU TƯ

 

 

 

 …………………

 

 

Tải về mẫu báo cáo năng lực tài chính nhà đầu tư 

0/5 (0 Reviews)
© 2016 . Thiết kế Website bởi OCEANLAW.