Mã ngành nghề kinh doanh nông lâm thủy sản

Oceanlaw cung cấp mã ngành nghề kinh doanh nông lâm thủy sản cho quý khách hàng trước khi thành lập công ty.

Hoạt động dịch vụ trồng  trọt 0161
Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162
Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163
Xử lý hạt giống để nhân giống 0164
Trồng rừng và chăm sóc rừng

Chi tiết:

Ươm giống cây lâm nghiệp

Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ

Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa

0210
Khai thác gỗ 0221
Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0222
Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240
Khai thác thuỷ sản biển 0311
Khai thác thuỷ sản nội địa 0312
Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321
Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322
Sản xuất giống thuỷ sản 0323
Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản

 

1020
Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821
Sửa chữa máy móc, thiết bị

Chi tiết:

Bảo dưỡng và sửa chữa máy kéo nông nghiệp;

– Sửa chữa máy nông nghiệp và máy lâm nghiệp và lấy gỗ

3312
Bán buôn thực phẩm

Chi tiết: Bán buôn thủy sản

4632
Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

Chi tiết: Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh

 

4722
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác

Chi tiết:

– Cho thuê máy móc và thiết bị nông lâm nghiệp không kèm người điều khiển;

– Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng không kèm người điều khiển;

– Cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng không kèm người điều khiển;

7730

 

Mọi thắc mắc về mã ngành nghề kinh doanh khi thành lập công ty khách hàng vui lòng liên hệ theo hotline 0965 15 13 11 hoặc contact@oceanlaw.vn

0/5 (0 Reviews)
© 2018 . Thiết kế Website bởi OCEANLAW.
0904 445 449