Mã ngành nghề đào tạo giáo dục

Oceanlaw liệt kê mã ngành nghề đào tạo giáo dục. Khách hàng có nhu cầu tra cứu mã ngành nghề kinh doanh liên hệ trực tiếp đến Oceanlaw để được tư vấn.

STT TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH
01 Giáo dục mầm non 8510
02 Giáo dục tiểu học 8520
03 Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông 8531
04 Giáo dục nghề nghiệp 8532
05 Đào tạo cao đẳng 8541
06 Đào tạo đại học và sau đại học 8542
07 Giáo dục thể thao và giải trí 8551
08 Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552
09 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết:

– Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng;

– Các dịch vụ dạy kèm( gia sư);

– Giáo dục dự bị;

– Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh yếu kém;

– Các khoá dạy về phê bình đánh giá chuyên môn;

– Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;

– Dạy đọc nhanh;

– Dạy về tôn giáo;

– Các trường của các tổ chức Đảng, đoàn thể. Nhóm này cũng gồm:

– Dạy lái xe cho những người không hành nghề lái xe; – Dạy bay;

– Đào tạo tự vệ;

– Đào tạo về sự sống;

– Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;

– Dạy máy tính.

8559
10 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

Chi tiết:

+ Tư vấn giáo dục,

+ Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,

+ Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục,

+ Dịch vụ kiểm tra giáo dục,

+ Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.

8560
11 Hoạt động quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc) 8412

Trên đây là sự tư vấn của Oceanlaw khách hàng có nhu cầu tư vấn thành lập doanh nghiệp liên hệ 0965 15 13 11 hoặc Email : contact@oceanlaw.vn

© 2018 . Thiết kế Website bởi VietMoz.