Hướng dẫn ký hồ sơ đăng ký kinh doanh

Hướng dẫn ký hồ sơ đăng ký kinh doanh – Để nhanh chóng hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi ĐKKD cho Quý công ty, Công ty Luật Oceanlaw xin gửi kèm theo bản hướng dẫn ký hồ sơ.

Quý khách hàng trước khi ký, đóng dấu (nếu có) vào hồ sơ lưu ý kiểm tra kỹ các thông tin trước khi thành lập công ty về tên Công ty, địa chỉ trụ sở, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, thông tin cá nhân của thành viên Công ty, … nếu phát hiện có sai sót báo lại ngay cho chúng tôi để sửa đổi.

Sau khi Quý khách hàng chuyển lại hồ sơ cho chúng tôi, Bên Quý Công ty sẽ chịu trách nhiệm về sự chính xác và tính hợp pháp của thông tin trong hồ sơ trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

TT Tên tài liệu Cách ký Cách đóng dấu
1

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và Chủ tịch HĐQT ký vào trang cuối, phía trên phần tên đã viết sẵn.

Đóng dấu Công ty lên phần chữ ký của người đại diện theo pháp luật và chữ ký của Chủ tịch HĐQT;

Đóng dấu giáp lai nếu văn bản có từ 02 trang trở lên.

2

Quyết định của Chủ tịch HĐQT

Chủ tịch HĐQT ký vào trang cuối, phía trên phần tên đã viết sẵn; Đóng dấu Công ty lên phần chữ ký của Chủ sở hữu Công ty.

Đóng dấu giáp lai nếu văn bản có từ 02 trang trở lên.

3

Biên bản họp HĐQT

Chủ tọa cuộc họp và các cổ đông công ty ky vào trang cuối, phía trên phần tên đã viết sẵn; Đóng dấu Công ty lên phần chữ ký của Chủ tọa.

Đóng dấu giáp lai nếu văn bản có từ 02 trang trở lên.

5

– Thông báo điều chỉnh thông tin đăng ký thuế (Thông báo thuế 1,2);

– Thông báo lập sổ lần 1, 2

Người đại diện theo pháp luật ký vào trang cuối, phía trên phần tên đã viết sẵn. Đóng dấu Công ty lên chữ ký của người đại diện theo pháp luật.

Đóng dấu giáp lai nếu văn bản có từ 02 trang trở lên.

6

Danh sách cổ đông công ty

Các cổ đông công ty ký vào cột thứ 20 (phần chữ ký của các cổ đông), Người đại diện theo pháp luật ký vào trang cuối, phía trên phần tên đã viết sẵn.  Đóng dấu Công ty lên chữ ký của người đại diện theo pháp luật.

Đóng dấu giáp lai nếu văn bản có từ 02 trang trở lên.

8

Hợp đồng chuyển nhượng và Biên bản thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng

Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng ký vào trang cuối, phía trên phần tên viết sẵn.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký vào trang cuối, phía trên phần tên đã viết sẵn.

Đóng dấu Công ty lên phần chữ ký của người đại diện theo pháp luật;

Đóng dấu giáp lai nếu văn bản có từ 02 tờ trở lên.

9

Hợp đồng dịch vụ

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký vào trang cuối, phía trên phần tên đã viết sẵn. Đóng dấu Công ty lên phần chữ ký của người đại diện theo pháp luật;

Đóng dấu giáp lai nếu văn bản có từ 02 trang trở lên.

10

Giấy giới thiệu, Giấy chứng nhận góp vốn

Người đại diện theo pháp luật mới của doanh nghiệp ký vào trang

Đóng dấu Công ty lên phần chữ ký của người đại diện theo pháp luật;

 

 Lưu ý:

Hồ sơ Quý Công ty in thành 02 bộ;

Khi chuyển hồ sơ, Quý công ty chuyển cho chúng tôi toàn bộ những giấy tờ trên và Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.

Ngay khi nhận được toàn bộ các giấy tờ trên, chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn thiện thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh cho Quý công ty tại Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội.

Trên đây, Oceanlaw đã hướng dẫn ký hồ sơ đăng ký kinh doanh cho bạn. Nếu còn thắc mắc vui lòng liên hệ: 0904 445 449.

5/5 (1 Review)
© 2023 . Thiết kế Website bởi OCEANLAW.