Hướng dẫn đăng ký phương pháp tính thuế GTGT

Theo đó, DN sẽ tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong năm 2014 nếu thuộc một trong hai trường hợp sau:

+ Doanh thu năm 2013 trên 1 tỷ
+ Doanh thu năm 2013 dưới 1 tỷ nhưng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hoá đơn, chứng từ và có Thông báo gửi cơ quan thuế về việc đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ để tính thuế GTGT trong năm 2014

Thông báo thực hiện theo Mẫu số 06/GTGT kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC và phải gửi đến cơ quan thuế trước ngày 31/12/2013.

Trường hợp mức doanh thu năm 2013 dưới 1 tỷ và DN, HTX không đăng ký tự nguyện để áp dụng phương pháp khấu trừ thuế thì doanh nghiệp sẽ chuyển sang áp dụng phương pháp trực tiếp và sử dụng hóa đơn bán hàng khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ ngày 01/01/2014.

0/5 (0 Reviews)
© 2016 . Thiết kế Website bởi OCEANLAW.
0904 445 449