3
Dịch Vụ Tư Vấn
0904.445.449
(Hotline 24/7)
024.3795.7776
(Hotline Văn Phòng)
Nhắn Tin Zalo
(Hỗ Trợ 24/7)

Hồ sơ thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện

Để tiến hành soạn hồ sơ thay đổi địa chỉ của văn phòng đại diện thì công ty phải tiến hành  Họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần hoặc họp Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH để lấy ý kiến về việc thay đổi địa chỉ của văn phòng đại diện. Sau đó Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên ra quyết định về việc thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện.

Hồ sơ thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện

Hồ sơ thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện bao gồm:

  • Thông báo thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện do đại diện pháp luật công ty ký;
  • Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện và đăng ký thuế văn phòng đại diện;
  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp (trường hợp văn phòng đại diện không kê khai nộp thuế trực tiếp);
  • Bản chính thông báo mã số đơn vị trực thuộc đã được doanh nghiệp chủ quản lấy tại tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính cho Văn phòng đại diện;
  • Biên bản họp của công ty về việc thay đổi địa chỉ Văn phòng đại diện;
  • Quyết định về việc thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện;
  • Giấy tờ chứng minh trụ sở mới văn phòng đại diện thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp.

Hồ sơ thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện

Trình tự thực hiện nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện

  • Nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện tại sở Kế hoạch Đầu tư địa phương nơi chi nhánh đặt địa chỉ mới;
  • Thời gian thực hiện: 7 ngày làm việc

Hồ sơ thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện

Lưu ý: “Trường hợp doanh nghiệp lập văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.”

Hỗ trợ tư vấn thay đổi văn phòng đại diện: 0904 445 449 – 024 3795 7776.

5/5 (1 Review)
© 2016 . Thiết kế Website bởi OCEANLAW.