3
Dịch Vụ Tư Vấn
0904.445.449
(Hotline 24/7)
024.3795.7776
(Hotline Văn Phòng)
Nhắn Tin Zalo
(Hỗ Trợ 24/7)

Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Việt Nam đang nổi lên trở thành một thị trường đầy tiềm năng trong khu vực Đông Nam Á, Rất nhiều lĩnh vực hiện đang còn bỏ ngỏ, đây là cơ hội cho các công ty nước ngoài xâm nhập, đầu tư vào thị trường Việt Nam. Trước khi thực hiện đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài thường có bước thăm dò thị trường bằng cách thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam để nghiên cứu, khảo sát đánh giá thị trường. Cùng với cơ chế chính sách cởi mở nhằm thu hút đầu tư, hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài cũng không quá phức tạp.

Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Từ ngày 10/03/2016 Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam bắt đầu có hiệu lực thay thế Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006. Công ty nước ngoài có nhu cầu tìm hiểu thị trường, xúc tiến thương mại tại Việt Nam cần thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại Điều 5 Nghị định 72/2006/NĐ-CP; Khoản 3 Mục I, Khoản 1 Mục II Thông tư 11/2006/TT-BTM, ngày 28 tháng 9 năm 2006 Hướng dẫn thực hiện Nghị định 72/2006/NĐ-CP (Thông tư 11/2006/TT-BTM); Khoản 2, khoản 3 Điều 2 Nghị định 120/2011/NĐ-CP, ngày 16 tháng 12 năm 2011 Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại (Nghị định 120/2011/NĐ-CP) gồm:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu MĐ-1 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 11/2006/TT-BTM;

2. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài thì thời hạn đó phải có ít nhất là 01 năm;

3. Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh được sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất. Các tài liệu khác có giá trị tương đương bao gồm: văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất do cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài cấp hoặc các văn bản khác được tổ chức độc lập, có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận chứng minh sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất.

4. Bản sao Điều lệ hoạt động của thương nhân đối với thương nhân nước ngoài là các tổ chức kinh tế.

Quy cách hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài: Các giấy tờ trên phải dịch ra Tiếng Việt, được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam. Bản dịch, bản sao phải được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Số bộ hồ sơ thành lập văn phòng đại diện cần phải nộp:  01 bộ.

Hồ sơ pháp lý cần lưu giữ trong suốt quá trình hoạt động của Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

  • Giấy phép hoạt động;
  • Dấu, Giấy chứng nhận mẫu dấu;
  • Thông báo mã số thuế nộp hộ của NNT.

Xem thêm: Thủ tục thành lập văn phòng đại diện

0/5 (0 Reviews)
© 2016 . Thiết kế Website bởi OCEANLAW.