3
Dịch Vụ Tư Vấn
0904.445.449
(Hotline 24/7)
024.3795.7776
(Hotline Văn Phòng)
Nhắn Tin Zalo
(Hỗ Trợ 24/7)

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Mỗi loại hình công ty lại có yêu cầu hồ sơ thành lập công ty khác nhau, đòi hỏi bạn phải nắm vững nếu không sẽ rất mất thời gian làm đi làm lại nhiều lần. Đặc thù loại hình công ty TNHH có 2 loại hình công ty rất dễ gây nhầm lẫn khi lập hồ sơ là công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên bởi nó có một số giấy tờ chung. Ở đây Oceanlaw cung cấp thông tin về hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên. Các bạn chú ý chuẩn bị hồ sơ cho đầy đủ, chính xác.

Hồ sơ thành lập Công ty TNHH 1 thành viên (tổ chức) 

01. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu Phụ lục I-2.

02. Dự thảo Điều lệ công ty TNHH 1 thành viên có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty.

03. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau đối với chủ sở hữu công ty không phải là Nhà nước:
– Quyết định thành lập, GCNĐKKD hoặc giấy tờ tương đương khác của chủ sở hữu công ty;
– Danh sách người đại diện theo uỷ quyền của công ty TNHH một thành viên được tổ chức quản lý theo cơ cấu bao gồm Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên lập theo mẫu Phụ lục I-9. Kèm theo danh sách này phải có Bản sao hợp lệ của từng đại diện theo uỷ quyền.
– Bản sao hợp lệ của người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty TNHH một thành viên được tổ chức quản lý theo cơ cấu bao gồm Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

04. Văn bản uỷ quyền của chủ sở hữu cho người được uỷ quyền.

05. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

06. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên (cá nhân)

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

01. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

02. Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật đối với trường hợp chủ sở hữu là cá nhân.

03. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định này của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác

04. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 3 Điều 67 của Luật Doanh nghiệp lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Kèm theo danh sách này phải có Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định này của từng đại diện theo ủy quyền.

05. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;

06. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Như vậy Oceanlaw đã trình bày hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên. Trước khi tiến hành đăng ký bạn nên tìm hiểu thêm một số lưu ý khi thành lập công ty TNHH.

0/5 (0 Reviews)
© 2016 . Thiết kế Website bởi OCEANLAW.