Giám đốc DN tư nhân có làm giám đốc công ty TNHH không?

Chào luật sư: Tôi có câu hỏi mong được luật sư tư vấn. Giám đốc doanh nghiệp tư nhân có thể đứng tên làm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được không?

Luật sư trả lời:

Chào bạn, với câu hỏi này Luật sư Oceanlaw tư vấn như sau:

Theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2014, Điều 183 quy định về doanh nghiệp tư nhân:

1. Doanh nghiệp tư nhân do 1 cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình về hoạt động doanh nghiệp;
2. Không được quyền phát hành chứng khoán;
3. Một cá nhân chỉ được thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh;
4. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập doanh nghiệp, mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hộp danh, công ty TNHH.

giám đốc doanh nghiệp tư nhân có làm giám đốc công ty tnhh không

Theo quy định tại điều 73 của Luật doanh nghiệp về công ty TNHH một thành viên:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu; Chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm về khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn điều lệ công ty;
2. Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân;
3. Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phần.

Như vậy : Trách nhiệm cả hai loại hình công ty này là hoàn tác khác nhau.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn chịu trách nhiệm trên số vốn điều lệ với các khoản nợ.
– Doanh nghiệp tư nhân: Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn với tài sản riêng của cá nhân chủ sở hữu.

=> Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể đồng thời làm giám đốc công ty TNHH.

Trên đây là sự tư vấn của Oceanlaw, khách hàng có câu hỏi cần được giải đáp vui lòng liên hệ theo hotline 0965 151 311 hoặc contact@oceanlaw.vn.

© 2018 . Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449