3
Dịch Vụ Tư Vấn
0904.445.449
(Hotline 24/7)
024.3795.7776
(Hotline Văn Phòng)
Nhắn Tin Zalo
(Hỗ Trợ 24/7)

Điều kiện thành lâp công ty liên doanh

Do thành lập công ty liên doanh có yếu tố hợp tác đầu tư giữa tổ chức Việt Nam với các nhà đầu tư nước ngoài, nên điều kiện thành lập công ty liên doanh cũng khắt khe hơn so với loại hình công ty khác. Bên cạnh việc thỏa mãn điều kiện thành lập công ty liên doanh, nhà đầu tư còn thể hiện năng lực dân sự, khả năng tài chính … và các yếu tố khác theo Luật đầu tư quy định.

liên doanh công ty

Một số điều kiện thành lập công ty liên doanh tại Việt Nam

1. Điều kiện về năng lực dân sự của nhà đầu tư

  • Nhà đầu tư là cá nhân phải là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không trong thời gian chấp hành hình phạt tù và không thuộc các trường hợp quy định tại điều 13 Luật doanh nghiệp.
  • Nhà đầu tư là pháp nhân phải là doanh nghiệp thành lập hợp pháp, hoạt động kinh doanh bình thường tại thời điểm thực hiện thủ tục đầu tư.

-> Cần làm Bản giải trình đáp ứng các điều kiện kinh doanh về quốc tịch pháp nhân, hình thức đầu tư, dịch vụ kinh doanh, phạm vi hoạt động.( tham khảo Quyết định 10/2007/QÐ-BTM của Bộ Thương Mại và Thông tư09/2007/TT-BTM)

2. Điều kiện về khả năng tài chính của nhà đầu tư

  • Nhà đầu tư có tài khoản tiền gửi sử dụng để đầu tư vào dự án hoặc công ty tại ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam.
  • Năng lực tài chính hiện có của nhà đầu tư phải tương ứng với số vốn cam kết đầu tư vào dự án. Trong hồ sơ thành lập công ty liên doanh cần làm  Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).

Tư vấn điều kiện thành lập công ty liên doanh nước ngoai tại Việt Nam – 0904 445 449

3. Điều kiện về địa chỉ trụ sở chính

  • Trụ sở công ty được đặt tại nơi có chức năng kinh doanh, không thuộc trường hợp đang có tranh chấp hoặc buộc phải di dời và có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ có giá trị tương ứng.

4. Điều kiện về sự phù hợp với Pháp Luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết hoặc công nhận

  • Đảm bảo điều kiện và tuân thủ quy định tại các điều ước, công ước, hiệp định, thỏa thuận mà Việt Nam tham gia ký kết hoặc công nhận.
  • Cam kết thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước Việt nam theo quy định pháp luật.

5. Có hồ sơ đăng ký thành lập công ty theo quy định pháp luật tại Việt Nam (Luật Đầu tư, Luật doanh nghiệp, Cam kết WTO …).

6. Và các điều kiện khác khi thành lập công ty tại Việt Nam.

5/5 (1 Review)
© 2023 . Thiết kế Website bởi OCEANLAW.