3
Dịch Vụ Tư Vấn
0904.445.449
(Hotline 24/7)
024.3795.7776
(Hotline Văn Phòng)
Nhắn Tin Zalo
(Hỗ Trợ 24/7)

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của chi nhánh

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của chi nhánh – Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, khi các chi nhánh có các hoạt động thay đổi về vốn đầu tư, thời hạn thực hiện dự án…. cần làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Việc điều chỉnh giấy phép đầu tư của chi nhánh nhanh chóng, tiết kiệm chi phí cũng như thời gian đi lại là không hề đơn giản. Để làm được điều đó bạn cần nắm chắc một số kiến thức, quy trình thủ tục để được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới. OceanLaw xin giới thiệu với bạn nội dung liên quan đến việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của chi nhánh.

Căn cứ pháp lý:

 • Luật đầu tư năm 2014;
 • Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điểu của luật đầu tư năm 2014;
 • Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Khi có nhu cầu thay đổi nội dung giấy chứng nhận đầu tư, chi nhánh tiến hành thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nội dung điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư gồm:

 1. Mã số dự án đầu tư
 2. Tên, địa chỉ của nhà đầu tư.
 3. Tên dự án đầu tư.
 4. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng.
 5. Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.
 6. Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn.
 7. Thời hạn hoạt động của dự án.
 8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án, trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn.
 9. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có);
 10. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có).

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của chi nhánh

Thẩm quyền điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của chi nhánh:

Sở kế hoạch và đầu tư, ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế tiếp nhận có thẩm quyền tiến hành điều chỉnh giấy phép đầu tư của chi nhánh cụ thể như sau:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của chi nhánh đối với các dự án đầu tư sau:

 • a) Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;
 • b) Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tại những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.

2. Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của chi nhánh đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, gồm:

 • a) Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;
 • b) Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi chi nhánh đặt trụ sở điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư  của chi nhánh đối với dự án đầu tư sau đây:

 • a) Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 • b) Dự án đầu tư thực hiện đồng thời ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của chi nhánh tại oceanlaw

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư gồm:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ( Theo mẫu I.6, I.7 quy định tại thông tư 16/2015/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của chi nhánh;
 • Tài liệu liên quan đến nội dung điều chỉnh giấy phép đầu tư của chi nhánh gồm có:
  • Bản sao Căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
  • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
  • Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của chi nhánh; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của chi nhánh; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của chi nhánh;
  • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
  • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của chi nhánh

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Với dịch vụ điều chỉnh giấy phép đầu tư của chi nhánh, OceanLaw tư vấn hỗ trợ, soạn thảo hồ sơ điều chỉnh giấy phép đầu tư của chi nhánh

Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký đầu tư – Sở kế hoạch và đầu tư nơi chi nhánh có trụ sở

Bước 3: Nhận kết quả

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nếu hồ sơ không hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do

Chú ý: Đối với các dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính, tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư, thời hạn thực hiện, thay đổi nhà đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư thì cơ quan đăng ký đầu tư phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của chi nhánh tại OceanLaw

Với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, có tinh thần trách nhiệm cao, OceanLaw tư vấn, hỗ trợ quý khách hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến việc điều chỉnh giấy phép đầu tư của chi nhánh cụ thể như:

 • Tư vấn điều kiện, hồ sơ, thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của chi nhánh;
 • Soạn thảo hồ sơ liên quan đến nội dung điều chỉnh theo quy định Luật đầu tư năm 2014;
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng thực hiện các thủ tục để điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư – Sở kế hoạch và đầu tư;
 • Hỗ trợ chi nhánh thực hiện thủ tục pháp lý phát sinh sau khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
 • Hỗ trợ các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh cho chi nhánh tại Việt Nam;
 • Tư vấn pháp luật thường xuyên cho chi nhánh.
Thu Thảo
5/5 (1 Review)
© 2016 . Thiết kế Website bởi OCEANLAW.