Đăng ký mã số mã vạch

Tư vấn thủ tục đăng ký mã số mã vạch:

1. Hồ sơ gồm có:
– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập.
– Bản đăng ký sử dụng MSMV (theo mẫu quy định).
– Bản đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN theo mẫu quy định.
– Phiếu đăng ký thông tin cho cơ sở dữ liệu của GS1 Việt Nam theo mẫu quy định.

2. Nộp hồ sơ tại:

– Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam/ Chi cục Tiêu chuần Đo lường Chất lượng.
– Hoặc thông qua Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch có số Điện thoại: 0965 15 13 11.

3. Thời gian giải quyết:
– Thời gian cấp mã số tạm thời 2 ngày, cấp Giấy chứng nhận đăng ký mã số mã vạch 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

0/5 (0 Reviews)
© 2016 . Thiết kế Website bởi OCEANLAW.