Đăng ký in hóa đơn và mở tài khoản ngân hàng

Đăng ký in hóa đơn và mở tài khoản ngân hàng – Đối với thành lập doanh nghiệp mới mà đủ điều kiện đăng ký thuế GTGT theo Phương Pháp Khấu trừ và đã được cơ quan thuế chấp nhận thì: tiến hành đặt in hóa đơn GTGT để sử dụng, sau đó làm thông báo phát hành hóa đơn trước khi sử dụng ít nhất là 5 ngày. Kể từ ngày thông báo phát hành hóa đơn, thì mỗi tháng phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (mẫu BC26/AC), chậm nhất là ngày 20 tháng sau. Sau 12 tháng kể từ ngày thành lập thì doanh nghiệp mới đủ điều kiện chuyển sang nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quí.

– Đối với DN mới thành lập nộp thuế GTGT theo Phương Pháp Trực tiếp thì phải mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng và kể từ ngày mua, cũng báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Văn bản tham khảo: Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 Hướng dẫn NĐ 52/2010 và 04/2014 về hóa đơn

BƯỚC 3.1  ĐẶT VĂN PHÒNG

Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký và kê khai

 • Hoàn tất thủ tục, hợp đồng thuê(mượn, mua) nhà , văn phòng
 • Đặt biển công ty
 • Mua sắm thiết bị, tài sản
 • Thông báo giờ gian hoạt động , làm việc của DN.

BƯỚC 3.2 ĐÓN TIẾP CÁN BỘ THUẾ

 • Sauk khi hoàn tất các thủ tục thông báo thành lập công ty với Chi Cục Thuế, CCT sẽ cử người xuống  xác minh hoạt động thục trạng của DN.
 • Kế toán phải xác thực được hoạt động của cty nếu thay đổi địa điểm phải thông báo cho cơ quan thuế trước 3 ngày

BƯỚC 3.3 TÌM NHÀ IN

 • Chọn mẫu hóa đơn, thống nhất về giá in HĐ
 • Thống nhất về market của tờ HĐ
 • Làm hợp đồng đặt in HĐ

BƯỚC 3.4 HỒ SƠ ĐẶT IN HĐ

 • Bản sao đăng ký kd của cty ( bản sao qua công chứng )
 • Bản sao cmt của giám đốc
 • Giấy giới thiệu ( nếu nhân viên đi làm), cmt bản sao của người được giới thiệu
 • Biên bản ktra trụ sở hoặc xác nhận của chi cục thuế cho phép in hóa đơn

BƯỚC 3.5 THANH LÝ HỢP ĐỒNG IN

 • Thanh lý hợp đồng với nhà in
 • Yêu cầu nhà in xuất hóa đơn đỏ

BƯỚC 3.6 THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN

Trong vòng 5 ngày trước khi sử dụng hóa đơn phải làm thông báo phát hành hóa đơn gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

BƯỚC 4: LẬP TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG:

– Mở tài khoản ngân hàng để giao dịch với khách hàng vì theo quy định hóa đơn mua vào từ 20 triệu trở lên phải chuyển khoản thì mới được khấu trừ thuế GTGT và chi phí tính thuế TNDN mới được trừ.- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày mở tài khoản, phải thực hiện thông báo số Tài Khoản ngân hàng cho cơ quan thuế theo mẫu 08/MS.

BƯỚC 5 :

5.1 LAO ĐỘNG VÀ BHXH:

– Nếu Doanh Nghiệp ký hợp đồng với người lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên sẽ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc: kế toán liên hệ với cơ quan BHXH để làm hồ sơ tham gia đóng bảo hiểm cho nhân viên.

Văn bản tham khảo: Luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội

5.2 BẢNG ĐỊNH MỨC NGUYÊN VẬT LIỆU

– Nếu là doanh nghiệp có tính chất sản xuất thì phải lập Bảng định mức nguyên vật liệu cho tất cả các sản phẩm của doanh nghiệp. Riêng qui định nộp cho cơ quan thuế bảng định mức này đã được bãi bỏ kể từ ngày 01/01/2014.

Văn bản tham khảo: Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 hướng dẫn NĐ 218/2013 về thuế TNDN.

 5.3 THÔNG BÁO PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TSCĐ:

– Lập và nộp bảng thông báo phương pháp trích khấu hao TSCĐ kể từ ngày phát sinh TSCĐ.

Văn bản tham khảo: Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2014 hướng dẫn chế đổ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ

10/ Riêng, các thủ tục khai báo ban đầu khác như: đăng ký chế độ kế toán áp dụng (theo QĐ 15 hay 48), hình thức kế toán, phương pháp hàng tồn kho, đăng ký KTT… cho cơ quan thuế khi DN mới thành lập thì một số cơ quan thuế bắt buộc, nhưng một số nơi khác thì không bắt buộc.

© 2017 . Thiết kế Website bởi VietMoz.